Dự án DaCliMB chính thức khởi động thực hiện vào tháng 11 năm 2013 và đã kết thúc vào cuối tháng 10 năm 2014. Sau một năm thực hiện, Văn phòng Biến đổi khí hậu - cơ quan chủ dự án xin chia sẻ sơ bộ kết quả dự án như sau

 

 Ngày 30 tháng 10 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Hỗ trợ kỹ thuật triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu – tập trung giảm nhẹ khu vực đô thị (DaCliMB)” nhằm tổng kết các kết quả dự án, chia sẻ những bài học kinh nghiệm về quản lý, triển khai dự án về giảm nhẹ biến đổi khí hậu.


 

Được sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 30 tháng 10 năm 2014, Văn phòng Biến đổi khí hậu phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Tư vấn Asconit tổ chức Phiên Kỹ thuật chuẩn bị cho Hội thảo Tổng kết dự án “Hỗ trợ kỹ thuật triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu – tập trung giảm nhẹ khu vực đô thị (DaCliMB)”

 

 Dự án Hỗ trợ kỹ thuật triển khai “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng – Tập trung lĩnh vực giảm nhẹ biến đổi khí hậu khu vực đô thị” đã hoàn tất việc đánh giá tiêu thụ năng lượng cho hộ gia đình và toà nhà, đồng thời kiểm kê phát thải khí nhà kính cho các khu vực đô thị.

 

Đó là nhận định của ông Léo - Chuyên gia về năng lượng của tư vấn Asconit tại chuyến công tác tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng - Tập trung giảm nhẹ biến đổi khí hậu cho khu vực đô thị (DaCliMB)"

 

 

 

Việc điều tra tiêu thụ năng lượng là một hoạt động quan trọng của dự án DaCliMB nhằm hoàn thiện các số liệu về loại hình và mức tiêu thụ năng lượng tại hộ gia đình thuộc 06 quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

 Ngày 14 tháng 12 năm 2013, Văn phòng Biến đổi khí hậu phối hợp với tư vấn Asconit tổ chức Cuộc họp kỹ thuật lần thứ 2 tại thành phố Đà Nẵng. Cuộc họp được tổ chức để cán bộ Tổ công tác ra mắt, trao đổi, chia sẻ các tài liệu, dữ liệu liên quan trong việc thực hiện dự án Hỗ trợ triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH thành phố Đà Nẵng – Tập trung lĩnh vực giảm nhẹ biến đổi khí hậu cho khu vực đô thị (DaCliMB).


 

 “Cơ quan Phát triển Pháp AFD mong rằng dự án Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng, tập trung lĩnh vực giảm nhẹ cho khu vực đô thị sẽ là dự án điển hình nhân rộng cho các thành phố khác tại Việt Nam”, đó là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thanh An, đại diện Cơ quan Phát triển Pháp tại Hội thảo Khởi động dự án.


 

Dự án chia làm 4 giai đoạn, bao gồm: (1) Giai đoạn khởi động, (2) Giai đoạn 1 – Rà soát đánh giá, (3) Giai đoạn 2 – Khuyến nghị cho việc xây dựng chiến lược khí hậu thành phố Đà Nẵng, (4) Giai đoạn 3 – Nhân rộng.

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập