Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên không lớn, nhưng có mạng lưới sông rất phức tạp, thuộc hạ lưu hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Chế độ thủy văn trên các sông này chịu sự  chi ... 
 
 
 
 
 

 Sự phát triển của Đà Nẵng không thoát khỏi sự chi phối và hiện trạng chung của cả nước. Tuy nhiên tại Đà Nẵng có một vài đặc trưng riêng biệt cần lưu ý. Đó là sự phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, mức độ đô thị hóa cao và tập trung, dân số trẻ và có trình độ, mức sống tăng trưởng bền vững. 
 
 
 
 
 

 Bài viết này sẽ đem đến quý đọc giả những kiến thức cơ bản về mưa, như mưa lớn, mưa axít và mưa đá. Đây là một trong những yếu tố thời tiết bị ảnh hưởng bởi hiện tượng biến đổi ... 
 
 
 
 
 

 Năm 2013 là năm thành phố Đà Nẵng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là trận bão số 11 (Nari) đổ bộ vào trung tuần tháng 11 và các trận lũ lụt, hạn hán. 
 
 
 
 
 

 Công cụ đánh giá này do công ty IBM và Tập đoàn kỹ thuật AECOM xây dựng cho Cơ quan LHQ về giảm rủi ro thảm họa (UNISDR) dựa trên “Mười điểm cơ bản giảm rủi ro thảm họa” nhằm xây dựng thành phố có khả năng chống chịu thảm họa và biến đổi khí hậu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
WWF
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập