Ban hành:   từ ngày   đến ngày:          
  Số văn bản: Loại văn bản:  
  Trích yếu:  
  CQ ban hành:  
# Tên Số
Ngày BH
File
1
Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Về việc đổi tên Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng
4971/QĐ-UBND
25/07/2014
Tải xuống
2
Quyết định của Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng TP.Đà Nẵng về thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo
03
08/01/2014
Tải xuống
3
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về phê duyệt dự án "Xây dựng tài liệu về các sáng kiến và phát triển kiến thức mới" do Quỹ Rockefeller-Hoa Kỳ tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET).
8423
03/12/2013
Tải xuống
4
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Về kiện toàn Văn phòng thuộc Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng
3246
14/05/2013
Tải xuống
5
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Về phê duyệt dự án "Đánh giá toàn diện nhằm hướng đến khả năng chống chịu biến đổi khí hậu đối với nguồn tài nguyên nước thành phố Đà Nẵng" do Quỹ Rockefeller tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET).
1911
18/03/2013
Tải xuống
6
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Về phê duyệt dự án "Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng" do Quỹ Rockefeller-Hoa Kỳ tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET)-Hoa Kỳ.
3561
26/04/2011
Tải xuống
7
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng
1281
17/02/2011
Tải xuống
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
WWF
 
 
 
 
 
 
loading...
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập