Theo Quyết định số 6901/QĐ-UBND  ngày 21/82013 của Chủ tịch UBND thành phố về phê duyệt kế hoạch ứng phó với BĐKH và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, đã ban hành danh mục tiêu các đề xuất ứng phó với BĐKH giai đoạn 2011-2020 như sau:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập