Được sự cho phép của UBND thành phố Đà Nẵng, trong hai ngày 29-30/1/2018, Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng (CCCO) đã tổ chức và chủ trì Hội thảo quốc tế Quản lý biến đổi khí hậu và thực trạng quy hoạch đô thị và sử dụng đất tại cấp địa phương với sự hỗ trợ từ Viện Quy hoạch không gian và khu vực (Đại học Stuttgart - Đức) và Trung tâm hợp tác nghiên cứu chính sách khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

 

 AFD là cơ quan Phát triển thuộc Chính phủ Pháp nhằm thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển của Pháp tại các nước đang phát triển. AFD cung cấp tài chính và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án và chương trình phát triển nhằm nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế, đồng thời nổ lực để cải thiện chất lượng cuộc sống của những người dân nghèo, bảo vệ môi trường và ổn định xã hội.

 

 Quỹ Rockefeller (RF) là một quỹ phi chính phủ được thành lập vào năm 1913 bởi John Davison Rockefeller. Từ khi thành lập đến nay, RF đã chi hơn 2 tỷ USD cho hàng ngàn trên toàn thế giới và hỗ trợ trực tiếp trong việc đào tạo 13.000 cán bộ là thành viên của quĩ. RF tập trung tài trợ cho các vấn đề sau: (i) Sáng tạo và Văn hóa; (ii) An ninh lương thực; (iii) Y tế bình đẳng và (iv) Công tác Cộng đồng.

 
 

 Challenge to Change (CtC) là tổ chức phi chính phủ quốc tế, được thành lập tại Vương Quốc Anh vào năm 2008, làm việc chủ yếu tại Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, CtC đã tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, hỗ trợ cho các cộng đồng nghèo thích ứng với cuộc sống của họ trước những tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam

 

 Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) là cơ quan nghiên cứu của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, được thành lập theo quyết định số 248/TTg, ngày 23 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất 2 Viện:Viện Nghiên cứu Dự báo và Chiến lược Khoa học và Công nghệ (NISTFASS);  Viện Nghiên cứu Quản lý Khoa học (ISM).

 

 Viện chuyển đổi môi trường và Khí hậu (ISET) là Tổ chức quốc tế, có văn phòng đại diện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, ISET hiện đang quản lý 2 chương trình được tài trợ bởi Quỹ Rockefeller và USAID tại 5 tỉnh, thành phố, bao gồm: Lào Cai, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ. 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập