Dự án Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng cho các công trình, tòa nhà (BEA) là một phần thuộc Chương trình Năng lượng bền vững (SE4ALL) của Liên hiệp quốc. Chương trình bao gồm 30 đối tác toàn cầu cam kết phối hợp với các thành phố để xây dựng hiệu quả năng lượng, được quản lý bởi Viện Tài Nguyên Thế giới (WRI). Tại thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố đã đồng ý tham gia Dự án BEA thuộc Chương trình Năng lượng bền vững (SE4ALL) do Viện Tài nguyên thế giới (WRI) tài trợ theo Công văn số 6448/UBND-TH ngày 28/7/2016. Đồng thời, Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố (sau đây gọi tắt là Văn phòng Ban chỉ đạo) được phân công là đơn vị chủ trì, điều phối các hoạt động trong khuôn khổ dự án BEA. Dự án còn thu hút sự tham gia của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và tuyển dụng thêm các cố vấn kỹ thuật để hỗ trợ thực hiện các công việc trong kế hoạch hoạt động đề ra.

 

Tên tiếng anh: Building Urban Climate Resilience through Integrative Education in Da Nang

 

 

Tên tiếng Anh: Storm Resistant Housing for a Resilient Da Nang City
 

 

Tên tiếng Anh: Da Nang Hydrology and Urban Development Simulation Model

 

Tên tiếng Anh: Model of Climate Change Coordination Office of Danang city.

 

ACCCRN là từ viết tắt của "Mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi Khí hậu" (Asian Cities Climate Change Resilience Network). Mạng lưới bao gồm 10 thành phố của 4 quốc gia Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Hoạt động của ACCCRN được tài trợ  bởi Quỹ Rockefeller (Mỹ) từ năm 2008đến năm 2014 và dự kiến kéo dài hơn nữa.

 

Dự án DaCliMB là từ viết tắt của dự án “Hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng, tập trung lĩnh vực giảm nhẹ khu vực đô thị” (Danang Climate Change Mitigation for Buildings) do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập