Ngày 30/11/2017, Văn phòng Biến đổi đã tổ chức Hội thảo Tổng kết dự án “Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà (BEA)” tại thành phồ Đà Nẵng.

 

Trong khuôn khổ Dự án Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà do Viện Tài nguyên thế giới tài trợ, Từ ngày 8 - 9/9/2017, Văn phòng biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức chuyến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà. Tham gia Đoàn công tác có đại diện các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, Công ty CP FPT Đà Nẵng 

 

Trong khuôn khổ dự án BEA, nhóm Giám sát cùng các thành viên cố vấn kỹ thuật đã xây dựng dự thảo bộ chỉ số giám sát bao gồm các chỉ số phục vụ cho công tác giám sát việc triển khai các hoạt động thuộc dự án và các chỉ số phục vụ cho công tác giám sát vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình tòa nhà có diện tích từ 2500m2 trở lên trên địa bàn thành phố đà nẵng. 

 

Để lấy ý kiến các chuyên gia và đơn vị liên quan nhằm bổ sung, hoàn thiện Chỉ thị “Về tăng cường thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Kế hoạch “Truyền thông, tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình, tòa nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 - 2018” thuộc hợp phần Nhóm Chính sách – Dự án “Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà (BEA)”, Văn phòng Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp tham vấn vào chiều ngày 29 tháng 6 năm 2017.

 

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình tòa nhà do Viện Tài nguyên thế giới (WRI) tài trợ, Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà”. 

 

Sáng ngày 07 tháng 4 năm 2017, Văn phòng Biến đổi khí hậu đã tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ triển khai hợp phần Trình diễn tại khách sạn Lion Sea trong khuôn khổ dự án “Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà” (BEA) do Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) tài trợ.

 

Nhằm lấy ý kiến các sở ban, ngành và các chuyên gia về Kế hoạch hoạt động 18 tháng của dự án “Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà (BEA)” (từ tháng 01/2017 đến tháng 06/2018), Văn phòng Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp tham vấn cấp Thành phố vào chiều ngày 10 tháng 02 năm 2017. 

 

Nhằm tham vấn các Sở, ngành và chuyên gia đối với kết quả đánh giá sơ bộ các hợp phần của dự án, đồng thời thống nhất phương án lựa chọn về Chính sách, dự án Trình diễn và công cụ Giám sát của dự án “Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà” (BEA), Văn phòng Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp nội bộ vào chiều ngày 09 tháng 01 năm 2017.

 

Chiều ngày 28/9/2016, Văn phòng Biến đổi khí hậu phối hợp với Viện Tài nguyên thế giới (WRI), Ban Điều hành chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu (100RC) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án BEA.

 

Thực hiện công văn số 6448/UBND-TH ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố về việc tham gia hỗ trợ chuyên sâu Dự án Tăng cường hiệu quả năng lượng các công trình/tòa nhà (BEA) thuộc Chương trình Năng lượng bền vững (SE4ALL) do Viện Tài nguyên thế giới (WRI) tài trợ, Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Văn phòng Ban chỉ đạo) là cơ quan phụ trách, điều hành dự án tại Đà Nẵng, cần tuyển vị trí Cố vấn kỹ thuật thông tin cụ thể như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập