Được sự cho phép của UBND thành phố Đà Nẵng, trong hai ngày 29-30/1/2018, Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng (CCCO) đã tổ chức và chủ trì Hội thảo quốc tế Quản lý biến đổi khí hậu và thực trạng quy hoạch đô thị và sử dụng đất tại cấp địa phương với sự hỗ trợ từ Viện Quy hoạch không gian và khu vực (Đại học Stuttgart - Đức) và Trung tâm hợp tác nghiên cứu chính sách khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam). 
 
 
 
 
 

Dự án Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng cho các công trình, tòa nhà (BEA) là một phần thuộc Chương trình Năng lượng bền vững (SE4ALL) của Liên hiệp quốc. Chương trình bao gồm 30 đối tác toàn cầu cam kết phối hợp với các thành phố để xây dựng hiệu quả năng lượng, được quản lý bởi Viện Tài Nguyên Thế giới (WRI). Tại thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố đã đồng ý tham gia Dự án BEA thuộc Chương trình Năng lượng bền vững (SE4ALL) do Viện Tài nguyên thế giới (WRI) tài trợ theo Công văn số 6448/UBND-TH ngày 28/7/2016. Đồng thời, Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố (sau đây gọi tắt là Văn phòng Ban chỉ đạo) được phân công là đơn vị chủ trì, điều phối các hoạt động trong khuôn khổ dự án BEA. Dự án còn thu hút sự tham gia của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và tuyển dụng thêm các cố vấn kỹ thuật để hỗ trợ thực hiện các công việc trong kế hoạch hoạt động đề ra. 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
WWF
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập