Khí hậu và thời tiết là trạng thái của khí quyển, đóng vai trò quan trọng trong đời sống của loài người, sinh vật trên khắp hành tinh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi biến đổi khí hậu là thách thức thực sự cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, thì công tác ứng phó với biến đổi khí hậu được đánh giá là hoạt động ưu tiên của bất kỳ địa phương, quốc gia, lãnh thổ nào trên thế giới. 


 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
WWF
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập