Minimize 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố, trong buổi chiều ngày 23 tháng 9 năm 2015, Văn phòng Biến đổi khí hậu phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ... 
 
 
 
 
 

Ngày 29/12/2016, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Chương trình Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu (gọi tắt là ACCCRN), Văn phòng biến đổi khí hậu tổ ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimize 
 

Tại Đà Nẵng, chiều ngày 30 tháng 10 năm 2015, Văn phòng Biến đổi khí hậu phối hợp với ISET tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng dễ bị tổn thương vùng ... 
 
 
 
 
 

 Dự án “Xây dựng mô hình thuỷ văn và mô phỏng sự phát triển đô thị” do Quỹ Rockefeller – Hoa Kỳ tài trợ thông qua Viện Nghiên cứu Chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET) được UBND  thành phố Đà Nẵng phê ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
WWF
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ           Liên hệ            RSS           Đăng nhập