Chưa có dữ liệu
 
 
 
 
 
 
Chưa có dữ liệu
 
 
 
 
 
 
Chưa có dữ liệu
 
 
 
 
 
 

Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng (CCCO) được thành lập theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 và kiện toàn theo Quyết định 3246/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố.

 

 Ngày 25 tháng 7 năm 2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 4971/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014 về việc đổi tên Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng.

 

 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ           Liên hệ            RSS           Đăng nhập