Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS)
17/09/2013 10:12:25

 Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) là cơ quan nghiên cứu của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, được thành lập theo quyết định số 248/TTg, ngày 23 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất 2 Viện:Viện Nghiên cứu Dự báo và Chiến lược Khoa học và Công nghệ (NISTFASS);  Viện Nghiên cứu Quản lý Khoa học (ISM).

 Tại thành phố Đà Nẵng, trong khuôn khổ dự án Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN) do Quỹ Rockefeller tài trợ, NISTPASS đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động nghiên cứu và truyền thông về biến đổi khí hậu.

 

Thông tin liên hệ:

Ông Bạch Tân Sinh, Trưởng Ban Chính sách Nhân sự và Hệ thống Tổ chức Khoa học và Công Nghệ

38 Ngô Quyền, Hà Nội

Website: http://www.nistpass.gov.vn

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập