Quỹ Rockefeller (Rockefeller Foudation)
17/09/2013 10:16:21

 Quỹ Rockefeller (RF) là một quỹ phi chính phủ được thành lập vào năm 1913 bởi John Davison Rockefeller. Từ khi thành lập đến nay, RF đã chi hơn 2 tỷ USD cho hàng ngàn trên toàn thế giới và hỗ trợ trực tiếp trong việc đào tạo 13.000 cán bộ là thành viên của quĩ. RF tập trung tài trợ cho các vấn đề sau: (i) Sáng tạo và Văn hóa; (ii) An ninh lương thực; (iii) Y tế bình đẳng và (iv) Công tác Cộng đồng.

 

 Quỹ Rockefeller là tổ chức đưa ra sáng kiến thành lập Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN) nhằm thực hiện các hoạt động tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu cho các đối tượng, khu vực dễ bị tổn thương. Đến nay, mạng lưới ACCCRN có 10 thành phố thuộc 4 quốc gia tham gia bao gồm: Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

 

Tại Việt Nam, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ là 3 địa phương tham gia dự án này. Từ năm 2008 đến nay, Quỹ Rockefeller đã hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng hơn 1 triệu Đô la Mỹ để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các đối tượng dễ bị tổn thương; hỗ trợ thực hiện các dự án công trình về xây dựng hệ thống kéo tàu tại quận Sơn Trà; trồng cây ven biển quận Sơn Trà và Liên Chiểu; Thành lập văn phòng điều phối biến đổi khí hậu; Đánh giá toàn diện nhằm hướng đến khả năng chống chịu BĐKH đối với nguồn tài nguyên nước thành phố Đà Nẵng; Mô hình thủy văn và mô phỏng sự phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng; Tăng cường khả năng chống chịu bằng giáo dục tích hợp; Nhà ở vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu; Sáng kiến thanh niên. Có thể nói, hỗ trợ của Quỹ Rockefeller là hoạt động đầu tiên có ý nghĩa đối với thành phố Đà Nẵng trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, theo định hướng của Chương trình mục tiêu quốc gia có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

Website: http://www.rockefellerfoundation.org

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập