Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
17/09/2013 10:17:31

 AFD là cơ quan Phát triển thuộc Chính phủ Pháp nhằm thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển của Pháp tại các nước đang phát triển. AFD cung cấp tài chính và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án và chương trình phát triển nhằm nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế, đồng thời nổ lực để cải thiện chất lượng cuộc sống của những người dân nghèo, bảo vệ môi trường và ổn định xã hội.

 AFD hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho thành phố Đà Nẵng thực hiện dự án “Hỗ trợ xây dựng chiến lược khí hậu địa phương” (Support Program for Response to Climate Change) nhằm Hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng chiến lược giảm thiểu biến đổi khí hậu, tập trung khu vực đô thị. Đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ công tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

 

Thông tin liên hệ

Cơ quan Phát triển Pháp

06-08 Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội

Website: http://www.afd.fr/

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập