Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà (BEA)
27/07/2017 15:49:23

Dự án Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng cho các công trình, tòa nhà (BEA) là một phần thuộc Chương trình Năng lượng bền vững (SE4ALL) của Liên hiệp quốc. Chương trình bao gồm 30 đối tác toàn cầu cam kết phối hợp với các thành phố để xây dựng hiệu quả năng lượng, được quản lý bởi Viện Tài Nguyên Thế giới (WRI). Tại thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố đã đồng ý tham gia Dự án BEA thuộc Chương trình Năng lượng bền vững (SE4ALL) do Viện Tài nguyên thế giới (WRI) tài trợ theo Công văn số 6448/UBND-TH ngày 28/7/2016. Đồng thời, Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố (sau đây gọi tắt là Văn phòng Ban chỉ đạo) được phân công là đơn vị chủ trì, điều phối các hoạt động trong khuôn khổ dự án BEA. Dự án còn thu hút sự tham gia của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và tuyển dụng thêm các cố vấn kỹ thuật để hỗ trợ thực hiện các công việc trong kế hoạch hoạt động đề ra.

Tham gia dự án BEA, bên cạnh cơ hội hợp tác toàn cầu, được cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực, Đà Nẵng vinh dự là 01 trong số 6 thành phố trên thế giới được chọn để hỗ trợ tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng ở địa phương, tạo sự phối hợp đa ngành để thúc đẩy việc triển khai các hoạt động liên quan đến chính sách và các dự án trong lĩnh vực năng lượng hiệu quả. Mục tiêu hỗ trợ của BEA tại Đà Nẵng bao gồm:

 

- Đánh giá và lập thứ tự ưu tiên các chính sách và hành động phù hợp với địa phương;

 

- Triển khai các hoạt động thông qua việc kết nối nhu cầu của địa phương về chuyên môn, nguồn lực và công cụ;

 

- Thiết lập một cách tiếp cận để theo dõi việc triển khai các hoạt động, ghi chép tiến độ thực hiện các mục tiêu liên quan đến chính sách và dự án, và chia sẻ các bài học kinh nghiệm.

 

Mục tiêu của dự án phù hợp với vấn đề ưu tiên của thành phố trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

 

Trong thời gian thực hiện dự kiến 14 tháng (bắt đầu từ tháng 9 năm 2016 và kết thúc vào tháng 11 năm 2017), dự án BEA tại Đà Nẵng cần tập trung cho việc (1) xây dựng chính sách liên quan đến năng lượng trong tòa nhà với các mục tiêu cụ thể; (2) đề xuất một hoặc nhiều dự án trình diễn liên quan đến năng lượng trong tòa nhà; (3) xây dựng một phương pháp để làm cơ sở và theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu liên quan đến chính sách và dự án trình diễn nêu trên.


WRI hỗ trợ khoản kinh phí cho dự án là 93.206 USD. Đồng thời, WRI và 100RC cùng hỗ trợ gián tiếp cho thành phố về các nội dung kỹ thuật liên quan theo đề xuất của dự án. Thành phố đối ứng nhân lực hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo để triển khai các nội dung dự án.


Trên cơ sở đó, Hội thảo khởi động dự án vào ngày 28/9/2016 do UBND thành phố tổ chức, cùng với sự tham dự của ông Eric Markers, Giám đốc BEA và các đối tác thuộc Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu đã cùng chủ trì hội thảo. Hội thảo sẽ tập trung thảo luận và phân tích các ưu tiên để xác định cụ thể các chính sách và dự án trình diễn để tập trung triển khai trong thời gian đến.

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập