Hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung lĩnh vực giảm nhẹ cho khu vực đô thị
09/09/2013 08:48:10

Dự án DaCliMB là từ viết tắt của dự án “Hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng, tập trung lĩnh vực giảm nhẹ khu vực đô thị” (Danang Climate Change Mitigation for Buildings) do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

 

1. Thông tin chung dự án DaCliMB

Năm 2010, Cơ quan Phát triển Pháp có văn bản đồng ý hỗ trợ thành phố Đà Nẵng xây dựng chiến lược khí hậu thành phố Đà Nẵng theo định hướng của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong suốt thời gian 2 năm xây dựng đề cương dự án, thực hiện các thủ tục tiếp nhận, được sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020”. Do đó, việc hỗ trợ xây dựng chiến lược khí hậu cho thành phố không còn thực tế nữa.

Bên cạnh đó, năm 2012, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), thành phố Đà Nẵng đã triển khai dự án liên quan đến đánh giá năng lượng sử dụng và kiểm kê phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng và giao thông. Dự án này thực hiện nhằm mục đích tăng cường năng lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu cho thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở đó, Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng (Văn phòng biến đổi khí hậu) đã đề nghị với AFD và tư vấn Asconit điều chỉnh nội dung hỗ trợ sang lĩnh vực giảm nhẹ, tập trung vào khu vực đô thị. Mục đích nhằm kết nối kết quả của dự án ADB để xây dựng được Chương trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho thành phố Đà Nẵng theo định hướng tại Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu Quốc gia.

2. Kế hoạch thực hiện dự án:

 

Dự án sẽ được thực hiện trong 11 tháng, bắt đầu từ tháng 11 năm 2013 và kết thúc vào tháng 10 năm 2014

- Giai đoạn 1: Đánh giá tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính cho các hộ gia đình và công trình thương mại (6 tháng). Hoạt động: Xây dựng phương pháp luận cụ thể để đánh giá phát thải khí nhà kính/tiêu thụ năng lượng dựa trên những dự án đã thực hiện trước đây ở Đà Nẵng. Giai đoạn thu thập số liệu do nhóm kỹ thuật tại địa phương thực hiện và biên soạn dưới sự hướng dẫn của nhóm tư vấn. Phân tích phát thải khí nhà kính và tiêu thụ năng lượng cho năm cơ sở và các năm tương lai.

- Giai đoạn 2: Các dự án đầu tư ưu tiên (2.5 tháng). Hoạt động: Xây dựng mục tiêu giảm thiểu cho 2 lĩnh vực này cũng như các chỉ số giám sát. Hình thành các dự án ưu tiên giảm thiểu BĐKH cho 2 lĩnh vực này (hiệu quả năng lượng/các dự án Carbon thấp cho hộ các gia đình và công trình dân dụng).

- Giai đoạn 3: Đề xuất nhân rộng dự án (2.5 tháng). Hoạt động: Cùng xem xét với CCCO về quá trình thực hiện dự án AFD, đánh giá các kết quả và xác định đề xuất phương pháp nhân rộng tương tự ở các thành phố khác ở Việt Nam.

3. Sản phẩm của dự án: Dự kiến, dự án sẽ có các sản phẩm sau

- Công cụ kiểm kê phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực đô thị.

- Bộ cơ sở dữ liệu về năng lượng tiêu thụ và kiểm kê phát thải khí nhà kính của hộ gia đình và tòa nhà thương mại (công sở và dịch vụ) tại khu vực đô thị

- Dự báo mức năng lượng sử dụng và phát thải khí nhà kính trong tương lai

- Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ giảm thiểu năng lượng sử dụng và phát thải khí nhà kính để đánh giá, lựa chọn dự án

- Danh mục các dự án ưu tiên trong lĩnh vực giảm nhẹ biến đổi khí hậu
 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập