Giới thiệu về dự án ACCCRN
09/09/2013 08:51:26

ACCCRN là từ viết tắt của "Mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi Khí hậu" (Asian Cities Climate Change Resilience Network). Mạng lưới bao gồm 10 thành phố của 4 quốc gia Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Hoạt động của ACCCRN được tài trợ  bởi Quỹ Rockefeller (Mỹ) từ năm 2008đến năm 2014 và dự kiến kéo dài hơn nữa.

Hoạt động của ACCCRN tập trung vào phần giao nhau giữa BĐKH, hệ thống đô thị và tính dễ bị tổn thươngnhằm xem xét những tác động trực tiếp và gián tiếp của BĐKH lên khu vực đô thị.
Kết quả dự kiến từ sáng kiến ACCCRN bao gồm: (1) Nâng cao năng lực của các thành phố, (2) Mạng lưới thông tin, kiến thức và cam kết, (3) Mở rộng, làm rõ các bài học kinh nghiệm và nhân rộng

ACCCRN Việt Nam
Hiện nay, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ là 3 thành phô của Việt Nam tham gia và thực hiện chương trình ACCCRN.Tại địa phương, UBND tỉnh/thành là đối tác chính của dự án và đóng vai trò chỉ đạo việc triển khai các hoạt động của dự án. Bên cạnh đó, ACCCRN đã hỗ trợ xây dựng 3 văn phòng Điều phối về Biến đổi khí hậu (gọi tắt là CCCO – Climate Change Coordination Office) với mục đích chính là giúp việc cho Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu của 3 thành phố và điều phối các hoạt động về biến đổi khí hậu tại địa phương.
ACCCRN tập trung vào lĩnh vực Thích ứng với biến đổi khí hậu cho các đối tượng dễ bị tổn thương bởi BĐKH tại 3 thành phốthông qua các hoạt động công trình và phi công trình.
Tại Việt Nam, đối tác hỗ trợ kỹ thuật chính của ACCCRN là Viện Chuyển đổi Xã hội và Môi trường (ISET), Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ (NISTPASS), Tổ chức Thách thức với Thay đổi (CtC).

ACCCRN Đà Nẵng
Hiện nay, đầu mối ACCCRN Đà Nẵng là Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với BĐKH và nước biển dâng TP.Đà Nẵng (CCCO Đà Nẵng).
Tính đến năm 2012, ACCCRN Đà Nẵng đã triển khai giai đoạn III với nhiều hoạt động thiết thực, quy mô và đem nhiều lợi ích không chỉ cho chính quyền mà còn cộng đồng địa phương. Điển hình, năm 2011, ACCCRN thúc đẩy, hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của CCCO Đà Nẵng. Trước đó năm 2009, ACCCN bước đầu hình thành Tổ công tác giúp việc BĐKH với vai trò chính là giúp việc cho Ban chỉ đạo, hỗ trợ cho các hoạt động về BĐKH trên địa bàn thành phố. Ở cấp địa phương, cộng đồng, ACCCRN đóng vai trò trong việc hỗ trợ về tài chính, trang thiết bị và nâng cao nhận thức cho các cấp.
ACCCRN Đà Nẵng có thể xem như là dự án đầu tiên về BĐKH tại TP.Đà Nẵng, đóng vai trò xới lên các vấn đề BĐKH tại thành phố.

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập