Mô hình thủy văn thủy lực và mô phỏng sự phát triển đô thị Đà Nẵng
10/10/2013 08:38:51

Tên tiếng Anh: Da Nang Hydrology and Urban Development Simulation Model

1. Thông tin chung

 

Nằm trên trục giao thông đường bộ Bắc-Nam, đường sắt, đường biển và hàng không và nằm ở trung tâm của 3 di sản văn hóa thế giới cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, Đà Nẵng được xem là lực lượng đi đầu và là trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, khoa học và kĩ thuật của khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam.

 

Từ năm 1997 đến năm 2009, Đà Nẵng đã chứng kiến sự chuyển đổi nhanh chóng và tổ chức lại cảnh quan đô thị thông qua các dự án cơ sở hạ tầng, phát triển bất động sản, và mở rộng dịch vụ công nghiệp như du lịch, đặc biệt là tại khu vực ven biển. Các dự báo về khí hậu của IMHEN và Đánh giá tính dễ bị tổn thương do IWE và CtC thực hiện cho thấy rằng ngoài nước biển dâng, Đà Nẵng có thể sẽ chứng kiến sự gia tăng về tần suất và cường độ của các cơn bão nhiệt đới, và các cơn mưa dữ dội hơn, tất cả đều sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề lũ lụt hiện tại. Tuy nhiên, không một yếu tố nào trong số các yếu tố khí hậu tiềm ẩn này được đưa vào quy hoạch hiện tại, và không rõ liệu thành phố có thể đạt được mục tiêu phát triển của mình dưới những ảnh hưởng của mực nước biển dâng và tác động của biến đổi khí hậu.

 

Theo các quy hoạch phát triển đô thị hiện tại, một trong những khu vực được quy hoạch xây dựng là quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn, nằm ở phía Tây Nam của thành phố tại khu vực trũng thấp và là nơi chứa lũ. Nếu khu vực này tiếp tục được quy hoạch hoặc thông qua việc xây dựng trên bề mặt hoặc phía sau con đập, nó sẽ dẫn nước lũ vào các khu vực khác, nhưng nơi nào thì chưa biết được. Mô hình được xây dựng từ dự án này sẽ cho phép Sở Xây dựng kiểm tra sự tương tác giữa đề xuất quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng và nước lũ cả trong hiện tại và dưới ảnh hưởng của nước biển dâng và biến đổi khí hậu. Nó sẽ giúp cho thành phố Đà Nẵng có những quyết định thích hợp để phát triển đô thị bền vững trong tương lai.

 

Đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

 

Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật:


1.    Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội Hoa Kỳ tại Việt nam (ISET Việt Nam)

 

2.    Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – Đại học Đà Nẵng.

 

3.    Viện Quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng.

 

Thời gian thực hiện: 2011-2013

 

Tình hình thực hiện: Đã kết thúc

 

2. Mục tiêu – hoạt động


Xây dựng mô hình liên kết thủy văn-thủy lực (mô hình H-H) và hỗ trợ cơ sở dữ liệu cho Đà Nẵng để xem xét các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu và phát triển đô thị, để mô phỏng quy hoạch đô thị và xây dựng các hành động thích ứng với điều kiện khí hậu trong tương lai (sự thay đổi lưu lượng và dòng chảy của sông, cường độ lũ trên sông càng trầm trọng hơn do nước biển dâng, thay đổi chất lượng nước do xâm nhập mặn, tích tụ các chất ô nhiễm…) vì mục đích xây dựng quy hoạch đô thị.

 

Hình 1: Độ sâu ngập lụt do lũ đặc biệt lớn năm 2007 (Nguồn: DaCRISS Study Team)

 

3. Kết quả mong đợi

 

•    Tạo ra một mô hình kết hợp H-H cho quy hoạch đô thị tại thành phố Đà Nẵng.

 

•    Tạo ra một cơ sở dữ liệu cập nhật và mở rộng về nguồn nước,

 

•    Nâng cao nhận thức cho các nhà lãnh đạo thành phố có liên quan đến sự tương tác giữa nguồn nước, BĐKH và phát triển thành phố và mở đường để giải quyết các tác động tiêu cực tiềm tàng.

 

•    Nâng cao năng lực cho các cán bộ của các đơn vị về điều chỉnh và sử dụng các công cụ mô hình thủy văn để giải quyết các vấn đề về phát triển và BĐKH;

 

•    Nâng cao năng lực cho các cán bộ của các đơn vị và các bên tham gia trong việc quy hoạch và phê duyệt các dự án phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiểu biết về cách thức và lý do vấn đề BĐKH nên được đưa vào các dự án này.

 

•    Các thông tin cơ bản về các tác động trước mắt và lâu dài của BĐKH đến cộng đồng địa phương sẽ được công bố rộng rãi, giúp các cộng đồng này có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm thích ứng với BĐKH và giảm thiểu rủi ro thiên tai và thiệt hại.

 

Kết quả của mô hình này vừa qua đã giúp cho thành phố cải thiện hệ thống hạ tầng đô thị, cụ thể trong việc điều chỉnh việc thiết kết đường vành đai Hòa Phước – Hòa Khương.

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập