Đánh giá toàn diện nhằm tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu đối với nguồn tài nguyên nước TP Đà Nẵng
10/10/2013 15:03:22

 Tên tiếng Anh: Pathways to Water Resilience in Da Nang City: A Comprehensive Assessment
 

 1. Thông tin chung
 

Nhu cầu nước sạch của Đà Nẵng là rất lớn nhưng nguồn cung cấp nước để đáp ứng cho nhu cầu này lại rất hạn hẹp. Khả năng tiếp cận với những nguồn nước có thể mở rộng và khai thác được còn hạn chế. Hiện nay, thành phố đang dựa chủ yếu vào việc khai thác nước sông Cẩm Lệ (lưu vực sông Vu Gia) và sông Cu Đê cho các mục đích nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt. Nhưng cả hai con sông này đều bị ảnh hưởng bởi việc phát triển dân cư và thủy điện ở vùng thượng nguồn, và cũng đã xuất hiện hiện tượng xâm nhập mặn vào mùa khô ở Cẩm Lệ.

Từ thực tế đó, các nghiên cứu và các cơ quan hoạch định khác nhau đã xác định vấn đề an ninh nước sạch là một lĩnh vực ưu tiên trong nghiên cứu và hành động ở Đà Nẵng. Thông qua nghiên cứu này, sẽ dự đoán những sự mất cân bằng giữa nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng nước, sự tiếp cận nguồn nước trong bối cảnh các kịch bản về BĐKH và phát triển trong tương lai; xác định một gói các giải pháp thiết thực và bền vững nhằm đáp ứng các nhu cầu về nước sạch của người dân thành phố, các đối tượng dễ bị tổn thương và của nền kinh tế; và xây dựng các đề xuất nhằm đảm bảo nguồn vốn cho các biện pháp chống chịu được chọn liên quan đến vấn đề quản lý tài nguyên nước và cấp nước.

 

Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án Tài nguyên nước thành phố

 

Đơn vị đầu mối: CCCO Đà Nẵng

 

Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật:
1.    Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố
2.    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố
3.    Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
4.    Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội Hoa Kỳ tại Việt nam (ISET Việt Nam)
5.    Viện khoa học thủy lợi Miền trung và Tây nguyên
Thời gian thực hiện: 2013-2015
Tình hình thực hiện: Bắt đầu triển khai (vào tháng 6/2013).

 

2. Mục tiêu – hoạt động

 

Đảm bảo công tác quy hoạch tài nguyên nước của thành phố Đà Nẵng trong tương lai sẽ mang tính chống chịu với các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH)
1.    Đánh giá tổng thể hiện trạng về trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước mặt của thành phố Đà Nẵng, bao gồm thông tin về độ mặn;
2.    Đánh giá hiện trạng tiêu thụ và tiếp cận nước sạch của bốn lĩnh vực chính của thành phố Đà Nẵng: sinh hoạt, du lịch, công nghiệp và nông nghiệp;
3.    Xác định tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt và sản xuất hiện tại của các nhóm dễ bị tổn thương;
4.    Xây dựng kịch bản về lưu lượng nước mặt và nhu cầu nước sạch trong tương lai dựa trên các kịch bản khí hậu và phát triển đô thị;
5.    Xây dựng một phương pháp hài hòa để quản lý rủi ro và xây dựng khả năng chống chịu của thành phố;
6.    Ước tính các chỉ số về lưu lượng và chất lượng nước dưới các điều kiện khác nhau về khí hậu và nhu cầu dùng nước ở các điểm lấy nước đề xuất cho các nhà máy xử lý nước hiện tại cũng như nhà máy mới của ADB tài trợ.

 

3. Kết quả mong đợi
 

1.    Các kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học và thực tiễn để thành phố xem xét trong quá trình đầu tư các công trình cấp nước của mình trong tương lai.
2.    Qua sự tăng cường năng lực của của các bên liên quan trong dự án, chính quyền thành phố sẽ có được các giải pháp can thiệp, giải quyết tình trạng thiếu nước trong tương lai, đồng thời kêu gọi các dự án hỗ trợ nguồn ngân sách cho việc thực thi.
3.    Hệ thống quản lý của ngành tài nguyên nước thành phố đảm bảo đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra. Thành phố sẽ trở thành “Thành phố môi trường“đến năm 2020.
4.    Người dân nghèo các vùng bị tổn thương trên các hệ thống lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và Cu Đê được tiếp cận tốt hơn với nguồn nước sạch nhờ kết của của việc phân tích và thực thi các kiến nghị trong nghiên cứu. Thêm vào đó, họ sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp với các đoàn khảo sát, giúp cho việc nhận thức về tài nguyên nước, có cơ hội được sử dụng nguồn nước đảm bảo, giảm thiểu các tác động, rủi ro về sức khoẻ.
5.    Ngoài ra, dự án này còn có tác động gián tiếp đến các ngành/ lĩnh vực sản xuất, đến hoạt động của các tổ chức và đến dân cư tại các vùng phụ cận, các địa bàn ven thành phố Đà Nẵng như Điện Bàn, Thạch Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc (thuộc tỉnh Quảng Nam).
 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập