Quỹ xoay vòng xây nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu
10/10/2013 15:23:52

Tên tiếng Anh: Storm Resistant Housing for a Resilient Da Nang City
 

 

1. Thông tin chung

Diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết đã gây ra những xáo trộn trong đời sống cũng như hoạt động sản xuất của các hộ gia đình sống ở những vùng dễ bị tác động. Điển hình như các trận bão cuối năm 2006, 2007 và 2009 làm hàng trăm người chết, sập và phá vỡ hàng trăm ngôi nhà, cuốn trôi hàng chục ao tôm, cá của các hộ gia đình, làm thiệt hại của cải vật chất hàng tỷ đồng, để lại bao đau thương cho các hộ gia đình. Những biến động sâu sắc về môi trường đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của những người dân thành phố Đà Nẵng.
Trước bối cảnh đó, trong khuôn khổ Chương trình “Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” nhằm thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Đà Nẵng.  Dự án “Nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu” được UBND thành phố giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chịu trách nhiệm triển khai.
Đây được xem là một sáng kiến nổi bật với sự đóng góp bởi vai trò của phụ nữ trong công tác cộng đồng thích ứng với BĐKH. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý các chương trình tín dụng vi mô cho phụ nữ và các hộ gia đình nghèo ở thành phố nhưng hoạt động này là hoạt động đầu tiên liên quan đến nhà ở.

Đơn vị thực hiện: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật:
1.    Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.
2.    Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội Hoa Kỳ tại Việt nam (ISET Việt Nam)
3.    Sở Ngoại vụ thành phố.
4.    Sở Xây dựng thành phố.
5.    Bà Nguyễn Phúc Hòa – Cttc
6.    Ông Nguyễn Thanh Bình – CÔng ty tư vấn thiết kế nhà ở Đà Nẵng

Thời gian thực hiện: 2012-2015

Tình hình thực hiện: Đang triển khai

2. Mục tiêu – hoạt động

Nâng cao khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương và chính quyền địa phương tại thành phố Đà Nẵng.
1.    Nâng cao năng lực cho Hội phụ nữ các cấp về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng, nhằm thích nghi và giảm thiểu các tác động của BĐKH đồng thời có các chuẩn bị ứng phó trong quá trình trước – trong và sau khi có thiên tai xảy ra.
2.    Hỗ trợ tín dụng cho đặc biệt nghèo, hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa, gia cố, nâng cấp và xây mới nhà chống bão .
3.    Hỗ trợ tín dụng sinh kế, đa dạng hoá ngành nghề, định hướng chuyển đổi việc làm, tạo việc làm mới phù hợp, tăng thu nhập cho người dân ở khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai  góp phần thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, chỉnh trang đô thị theo hướng bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

3. Kết quả mong đợi

1.    Ước tính khoảng 320 hộ gia đình cho 3 năm đầu tiên và 430 hộ trong vòng 6 năm sẽ được nâng cấp hoặc xây mới nhà ở phù hợp với thiết kế chống chịu bão lớn.
2.    20 hộ nghèo cùng cực nhận được tài trợ của dự án, để việc xây mới có thể được cung cấp tài chính đầy đủ nhằm bảo vệ khỏi bão lũ. Mặt trận Tổ quốc theo dõi các hoạt động về nhà ở chống bão và bắt đầu quá trình sửa đổi phương thực hiện chương trình hiện nay.
3.    Các chủ thầu địa phương ở 8 phường sẽ có năng lực trong việc xây nhà áp dụng các phương pháp kỹ thuật chống bão.
4.    Các thành viên tham gia dự án ở 8 phường có được các kỹ năng và năng lực mới về quản trị tài chính, tiết kiệm và dự phòng thiên tai. 8 phường có được “Kế hoạch Cộng đồng An toàn hơn” do các nhóm quỹ tiết kiệm phối hợp xây dựng cùng Ban phòng chống lụt bão và UBND cấp phường.  
5.    Hội Phụ nữ có được một đội ngũ các tập huấn viên thông thạo về BĐKH và CBDRM, các kỹ năng quản trị tài chính và kỹ năng tập huấn, xây dựng năng lực. Thêm vào đó, 120 cán bộ Hội Phụ nữ tất cả các cấp có kinh nghiệm thực tiễn về BĐKH và BCDRM.
6.    Các nhà tài trợ quốc tế và/hoặc các nguồn tài chính của Việt Nam mở rộng cơ sở vốn hiện có sau 3 năm, cho phép dự án đến được với ít nhất gấp đôi số hộ ở 3 năm đầu.
 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập