Xây dựng khả năng chống chịu ở đô thị thông qua giáo dục lồng ghép
02/02/2014 01:11:53

Tên tiếng anh: Building Urban Climate Resilience through Integrative Education in Da Nang

 

1. Thông tin chung

Đối mặt với nhiều nguy cơ từ BĐKH thì giáo dục nhà trường có vị trí quan trọng cho các giải pháp thích ứng. Chương trình Mục tiêu quốc gia về Ứng phó với BĐKH đặt trọng tâm vào kiến thức và nhận thức, coi đây là những khía cạnh không thể thiếu đối với năng lực thích ứng của Việt Nam. Hệ thống giáo dục chính quy có vai trò rất lớn trong lĩnh vực này. Tuy vậy, cho đến bây giờ vẫn còn có rất ít kinh nghiệm hay điển hình nào về thành công của các trường học trong việc đưa nội dung vào BĐKH vào chương trình giảng dạy.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã và đang tập trung vào xây dựng khả năng thích ứng trong cộng đồng và các trường học ở địa phương chống chịu với những mối đe dọa hiện hữu từ các hiểm họa khí hậu. Với sự hỗ trợ của chương trình ACCCRN, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành xây dựng và lồng ghép nội dung BĐKH vào các môn học trong chương trình và phát triển công cụ mới phục vụ công tác dạy và học về BĐKH. Trong khuôn khổ dự án, chương trình lồng ghép mới này sẽ được thực hiện thí điểm ở các trường học trong quận Cẩm Lệ.

Các học sinh và giáo viên ở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai trong quá khứ và hiện tại. Cứ có cơn bão hay lũ lụt lớn nào xảy ra ở Đà Nẵng thì nhiều ngôi trường trong địa bàn quận Cẩm Lệ đều bị ngập, thường ngập sâu từ 1,5-1,8 m. Hệ thống giao thông, liên lạc và cơ sở vật chất trường học bị hư hại, gây gián đoạn lịch học và ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục. Cả học sinh, giáo viên và các nhà quản lý còn rất hạn chế trong việc ứng phó với thiên tai. Dự án sẽ giúp tích hợp nội dung về BĐKH vào các bài học sẵn có, dựa trên những lỗ hổng về kiến thức và kỹ năng đã xác định của cả học sinh lẫn giáo viên.

Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngân sách tài trợ: 227.026 USD

Tình hình thực hiện: Đang triển khai

 

2. Mục tiêu – hoạt động

Mục tiêu của Dự án này nhằm nâng cao nhận thức, cải thiện hành vi và hình thành kĩ năng ứng phó với BĐKH của học sinh, giáo viên và phụ huynh, để họ có thể chủ động góp phần vào quá trình chống chịu với BĐKH  tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn quận Cẩm Lệ  (đơn vị thí điểm) cũng như các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Để đạt được mục tiêu mong đợi đó, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo chuyên môn và các nhà trường là xây dựng các mô hình, nội dung, hoạt động giáo dục lồng ghép về chống chịu với BĐKH ở đô thị vào chương trình đối với một số môn học ở các khối lớp (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông); trong đó, việc tổ chức biên soạn bộ tài liệu giáo dục tích hợp BĐKH qua các môn học là điều hết sức cần thiết. Tài liệu  hướng dẫn giáo dục tích hợp biến  đổi khí hậu (thử  nghiệm) gồm 09 cuốn: Giáo dục tiểu học (03 cuốn): Lịch sử và Địa lý lớp 4 (phần Địa lí); Tự nhiên - Xã hội lớp 3; Khoa học lớp 4; Giáo dục trung học (06 cuốn): Giáo dục công dân lớp 6, 7; Địa lý lớp 8, 9; Sinh học lớp 9; Giáo dục công dân lớp lớp 10, 11; Địa lí lớp 12; Sinh học lớp 12.  Tài liệu giáo dục này sẽ tập trung kích thích các kiến thức và kỹ năng thực tế của giáo viên và học sinh với việc sử dụng các bài học thực tế ngay ở cộng đồng địa phương liên quan đến thích ứng với BĐKH.

 

3. Kết quả mong đợi

1. Chương trình giáo dục tích hợp này giúp xây dựng năng lực cho học sinh, giáo viên và gia đình các em trong việc ứng phó với những tác động trực tiếp của BĐKH để họ có thể trở thành thành viên trong một cộng đồng có khả năng thích ứng cao với BĐKH trong bối cảnh đô thị, có thể trở thành chuyên gia về lĩnh vực này trong tương lai.

2. Dự án hướng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục và đào tạo về BĐKH nói chung, trong đó cộng đồng tham gia nhiều hơn và chịu trách nhiệm cao hơn, đồng thời giúp tăng cường trao đổi thông tin kiến thức về BĐKH và đô thị hóa.

3. Xem xét lập kế hoạch nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng trong trường học và tại cộng đồng cũng như hệ thống ứng phó với thiên tai khi xảy ra các hiện tượng cực đoan.

4. Thông qua các kinh nghiệm thực tế và quá trình xây dựng năng lực như vậy, dự án nhằm tăng cường mối tương tác trong cộng đồng và với nhiều đối tượng tham gia khác nhau, bao gồm học sinh, giáo viên, gia đình và các chuyên gia khí hậu. Dự án cũng sẽ hướng tới việc đưa giáo dục lồng ghép về BĐKH vào áp dụng trong tất cả các trường học ở quận Cẩm Lệ, xây dựng các mô hình và công cụ để có thể nhân rộng và áp dụng ở nhiều nơi.

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập