Theo các nhà khoa học NASA, trong giai đoạn 1880 – 2013, trừ năm 1998, chỉ trong 13 năm kể từ năm 2000, trái đất đã xuất hiện 10 năm nóng nhất . Riêng năm 2010 và 2005 được xếp hạng là năm nóng nhất trong lịch sử. Và năm 2013 cũng là năm thuộc những năm có nhiệt độ cao kỷ lục trong 134 năm. Có thể nói Trái đất ngày càng nóng lên so với những thập kỷ trước đó.

 

Biến đổi khí hậu được cho là một trong những thách thức của nhân loại trong Thế kỷ 21 liên quan đến việc làm tăng cường độ, tính bất thường và tần suất của thiên tai, suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm gia tăng các loại dịch bệnh. Từ đó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển của trái đất nói chung và loài người nói riêng.

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập