Kết quả đánh giá sơ bộ các hợp phần của dự án "Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà" (BEA)
10/01/2017 11:08:08

Nhằm tham vấn các Sở, ngành và chuyên gia đối với kết quả đánh giá sơ bộ các hợp phần của dự án, đồng thời thống nhất phương án lựa chọn về Chính sách, dự án Trình diễn và công cụ Giám sát của dự án “Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà” (BEA), Văn phòng Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp nội bộ vào chiều ngày 09 tháng 01 năm 2017.

Tham dự cuộc họp có đại diện các sở Công thương, sở Giao thông Vận tải, sở Xây dựng, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (Sở Khoa học Công nghệ), Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và đại diện các khách sạn tiềm năng tham gia vào dự án Trình diễn.

 

Ông Huỳnh Phước, đại diện nhóm cố vấn kĩ thuật, trình bày báo cáo của nhóm Chính sách.


Bắt đầu cuộc họp, ông Huỳnh Phước, đại diện nhóm cố vấn kĩ thuật của dự án BEA, đã trình bày kết quả đánh giá sơ bộ của nhóm Chính sách, trong đó để thực hiện tốt hơn lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố, trong khuôn khổ dự án BEA, nhóm sẽ tiếp tục đề xuất xây dựng và tham mưu UBND thành phố ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp, giám sát sử dụng hiệu quả năng lượng trong các công trình, tòa nhà trên địa bàn thành phố nhắm đến các đối tượng: công trình, tòa nhà đã đi vào vận hành (Ssàn >= 2.500 m2); và tất cả các dự án đầu tư, công trình, tòa nhà đang trong quá trình thiết kế, thẩm định, phê duyệt (Ssàn >= 2.500 m2).

 

Ông Nguyễn Thanh Trí, đại diện nhóm Trình diễn, trình bày báo cáo của nhóm.


Về dự án Trình diễn, ông Nguyễn Thanh Trí, đại diện cho nhóm, đã trình bày kết quả triển khai hoạt động của nhóm tại cuộc họp. Theo đó, trong thời gian qua, nhóm đã tiến hành chọn khảo sát cho 15 khá