Kết quả đánh giá sơ bộ các hợp phần của dự án "Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà" (BEA)
10/01/2017 11:08:08

Nhằm tham vấn các Sở, ngành và chuyên gia đối với kết quả đánh giá sơ bộ các hợp phần của dự án, đồng thời thống nhất phương án lựa chọn về Chính sách, dự án Trình diễn và công cụ Giám sát của dự án “Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà” (BEA), Văn phòng Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp nội bộ vào chiều ngày 09 tháng 01 năm 2017.

Tham dự cuộc họp có đại diện các sở Công thương, sở Giao thông Vận tải, sở Xây dựng, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (Sở Khoa học Công nghệ), Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và đại diện các khách sạn tiềm năng tham gia vào dự án Trình diễn.

 

Ông Huỳnh Phước, đại diện nhóm cố vấn kĩ thuật, trình bày báo cáo của nhóm Chính sách.


Bắt đầu cuộc họp, ông Huỳnh Phước, đại diện nhóm cố vấn kĩ thuật của dự án BEA, đã trình bày kết quả đánh giá sơ bộ của nhóm Chính sách, trong đó để thực hiện tốt hơn lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố, trong khuôn khổ dự án BEA, nhóm sẽ tiếp tục đề xuất xây dựng và tham mưu UBND thành phố ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp, giám sát sử dụng hiệu quả năng lượng trong các công trình, tòa nhà trên địa bàn thành phố nhắm đến các đối tượng: công trình, tòa nhà đã đi vào vận hành (Ssàn >= 2.500 m2); và tất cả các dự án đầu tư, công trình, tòa nhà đang trong quá trình thiết kế, thẩm định, phê duyệt (Ssàn >= 2.500 m2).

 

Ông Nguyễn Thanh Trí, đại diện nhóm Trình diễn, trình bày báo cáo của nhóm.


Về dự án Trình diễn, ông Nguyễn Thanh Trí, đại diện cho nhóm, đã trình bày kết quả triển khai hoạt động của nhóm tại cuộc họp. Theo đó, trong thời gian qua, nhóm đã tiến hành chọn khảo sát cho 15 khách sạn thuộc hạng 3 sao trên địa bàn thành phố nhằm thu thập thông tin hiện trạng nền về số liệu tiêu thụ năng lượng thực tế và trang thiết bị sử dụng năng lượng hiện thời tại các khách sạn. Qua kết quả khảo sát và đánh giá sơ bộ của nhóm, tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại các khách sạn ước tính 20 – 30% tổng năng lượng sử dụng, trong đó 3 khách sạn có tiềm năng tiết kiệm năng lượng nhất là: khách sạn Moonlight, khách sạn Magnolia và khách sạn Lion Sea.


Ông Hồ Quốc Sơn, đại diện nhóm Giám sát, trình bày báo cáo của nhóm.

 

Ông Hồ Quốc Sơn đã thay mặt nhóm Giám sát trình bày kết quả đánh giá sơ bộ của nhóm. Nội dung chủ yếu của nhóm Giám sát là theo dõi, giám sát tiến độ và tình hình triển khai của từng hợp phần: nhóm Chính sách và nhóm Trình diễn. Qua đó, với thời gian triển khai từ tháng 11 đến nay, dự án bước đầu đã đạt được một số nội dung cơ bản như sau: dự án đã triển khai đầy đủ, đồng bộ 3 hoạt động theo như tiến độ đề ra; đồng thời trong quá trình thực hiện, các nhóm đã tổ chức các cuộc họp kĩ thuật, tham vấn và phối hợp tốt. Tuy nhiên, do dự án mới, nhiều vấn đề chưa nắm rõ nên quá trình thực hiện còn khó khăn và chưa đảm bảo các nội dung như kế hoạch ban đầu đặt ra. Vì vậy, trong năm 2017, dự án cần đẩy nhanh các nội dung thực hiện để đảm bảo tiến độ công việc đề ra.

 

Góp ý tại cuộc họp, các đại biểu đều đa số thống nhất với các nội dung kết quả đánh giá sơ bộ của 3 nhóm hợp phần. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tham gia thêm một số ý kiến như sau: Về nhóm chính sách: xây dựng chính sách để tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng cơ chế về dán nhãn thiết bị năng lượng và có chính sách hỗ trợ bán các thiết bị dán nhãn; Về nhóm trình diễn: khi đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho khách sạn trình diễn cần thuê một đơn vị phản biện tư vấn trung gian để đánh giá thẩm định lại các đề xuất của nhóm để nâng cao tính thuyết phục và khách quan cho các giải pháp, cần thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết đối với các khách sạn, từ đó đưa ra các đề xuất và đánh giá các chi phí, thời gian hoàn vốn cũng như lợi ích kinh tế sau khi áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng để có tính thuyết phục hơn nhằm kêu gọi sự tham gia của các chủ khách sạn; Về nhóm giám sát: để đánh giá trước và sau khi triển khai dự án, cần phải chú ý đến mức độ tiêu thụ năng lượng trên m2 sàn, phụ thuộc theo mùa, và lượng khách, vì vậy cần đưa thêm thông số về số lượng khách từng tháng để giám sát khách quan hơn.

 

Ông Đinh Quang Cường, Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu, phát biểu kết luận tại cuộc họp.

 

Kết luận tại cuộc họp, ông Đinh Quang Cường, Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu, ghi nhận các góp ý và đề nghị nhóm cố vấn kĩ thuật chọn lọc và tiếp thu để hoàn thiện các báo cáo đánh giá sơ bộ của 3 nhóm làm cơ sở để thực hiện báo cáo tổng hợp, nhằm chuẩn bị cho cuộc họp tham vấn cấp thành phố sẽ được tổ chức trong thời gian đến. Đồng thời, Văn phòng cũng đề xuất nhóm chính sách và trình diễn cần đưa ra thêm các chỉ tiêu có tính định lượng nhằm thuận lợi hơn trong quá trình đo lường, giám sát và đánh giá kết quả của dự án.

 

Quang Thành

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập