Kế hoạch hoạt động 18 tháng dự án "Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà (BEA)"
11/02/2017 14:36:42

Nhằm lấy ý kiến các sở ban, ngành và các chuyên gia về Kế hoạch hoạt động 18 tháng của dự án “Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà (BEA)” (từ tháng 01/2017 đến tháng 06/2018), Văn phòng Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp tham vấn cấp Thành phố vào chiều ngày 10 tháng 02 năm 2017. 

 

Ông Dương Hoàng Văn Bản, đại diện nhóm Cố vấn kỹ thuật,

trình bày dự thảo Kế hoạch tại cuộc họp.

 

Bắt đầu cuộc họp, ông Dương Hoàng Văn Bản, đại diện nhóm Cố vấn kỹ thuật, trình bày về bản thảo Kế hoạch hoạt động 18 tháng của dự án. Trong đó, bao gồm những mục tiêu và các hành động cụ thể trong thời gian tới mà 3 nhóm hợp phần (Chính sách, Trình diễn và Giám sát) cần phải triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu chung của dự án.

 

Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố, thống nhất với khung hoạt động của Kế hoạch, tuy nhiên cần xem xét lại về lộ trình triển khai, nên tăng thêm thời gian thực hiện để tăng tính khả thi. Ngoài ra, việc ban hành chính sách chỉ thị về cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành đối với tòa nhà mới và tòa nhà hiện hữu cần phải lưu ý thêm các vấn đề sau: tòa nhà mới cần lưu ý về vấn đề thiết kế nhằm tận dụng tối đa nguồn năng lượng bên ngoài, độ mở của cửa sổ và vật liệu xây dựng…; tòa nhà hiện hữu bao gồm vấn đề về cải tạo và xây dựng cơ chế giám sát sử dụng năng lượng trong tòa nhà. Ông Phúc cũng nhấn mạnh thêm rằng, hiện này chưa có cơ chế ràng buộc từ Trung ương cho đến địa phương, vì thế cần phải có cơ chế khuyến khích, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện chỉ thị.

 

Ông Võ Hòa, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, phát biểu tại cuộc họp.

 

Ông Võ Hòa, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, cũng tham gia góp ý tại cuộc họp. Theo ông, chính sách khi ban hành nên mang tính bắt buộc đối với các tòa nhà mới như đảm bảo thông gió, điều kiện tự nhiên, vật liệu thân thiện với môi trường…; tuy nhiên đối với các tòa nhà đã có sẵn, chỉ nên mang tính khuyến khích, hướng dẫn các đối tượng này tham gia vào mục tiêu tiết kiệm năng lượng cho toàn thành phố. Về hợp phần Trình diễn, mục tiêu tiết kiệm năng lượng đưa ra hiện nay 5 – 7% là hơi thấp, nên nâng lên hơn 10% trong giai đoạn triển khai ban đầu của dự án; ngoài ra, cần phải phân tích rõ lợi ích khi áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với các tòa nhà khi tham gia vào dự án.

 

Ông Đinh Quang Cường, Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu, phát biểu kết luận tại cuộc họp.

 

Kết luận tại cuộc họp, ông Đinh Quang Cường, Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu, cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ban, ngành và các chuyên gia tại cuộc họp. Ngoài ra, Văn phòng đề nghị nhóm Cố vấn kỹ thuật và các nhóm hợp phần tiếp thu các ý kiến đóng góp, từ đó triển khai thực hiện theo Kế hoạch hoạt động 18 tháng đã được thống nhất tại cuộc họp nhằm đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu của dự án đề ra.

 

Quang Thành