Họp tham vấn dự thảo bộ chỉ số giám sát về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc dự án BEA - Đà Nẵng
27/07/2017 16:07:10

Trong khuôn khổ dự án BEA, nhóm Giám sát cùng các thành viên cố vấn kỹ thuật đã xây dựng dự thảo bộ chỉ số giám sát bao gồm các chỉ số phục vụ cho công tác giám sát việc triển khai các hoạt động thuộc dự án và các chỉ số phục vụ cho công tác giám sát vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình tòa nhà có diện tích từ 2500m2 trở lên trên địa bàn thành phố đà nẵng. 

Để có cơ sở hoàn thiện bộ chỉ số và sớm triển khai hoạt động thu thập dữ liệu liên quan đến các chỉ số, sáng ngày 14/7/2017, nhóm Giám sát đã tổ chức họp tham vấn kỹ thuật các chuyên gia và đại diện các sở ban ngành về dự thảo bộ chỉ số giám sát về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cuộc họp do ông Đinh Quang Cường – Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố chủ trì với sự tham dự của ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc sở Xây dựng và bà Võ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc sở Khoa học Công nghệ, ông Đinh Quang Cường, Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu, đại diện của sở Xây dựng, Công Thương, Công ty Điện lực Đà Nẵng, Viện Quy hoạch Đô thị Đà Nẵng, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thành phố và các cán bộ khác của Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố.

 

 Các thành viên tham dự cuộc họp nghiên cứu dự thảo bộ chỉ số giám sát về SDNLTK&HQ.

 

Tại buổi họp, các đại biểu cơ bản thống nhất đối với các chỉ số giám sát và theo dõi các hoạt động truyền thông tập huấn về SDNLTK&HQ, kiểm tra phê duyệt hồ sơ thiết kế, kiểm tra đánh giá tình hình sử dụng năng lượng của các tòa nhà. Ngoài ra, đối với các chỉ số giám sát liên quan đến dữ liệu số lượng tòa nhà có diện tích từ 2500m2 trở lên trong thành phố, các đại biểu đều thống nhất cần phải tiến hành khảo sát thực tế kết hợp với nguồn dữ liệu có sẵn hiện có từ Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan để có được dữ liệu có độ tin cậy cao và cập nhập nhất nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác của công tác giám sát. Các đại biểu cũng  đồng ý việc thu thập dữ liệu cho các chỉ số sẽ bắt đầu từ năm 2017 làm năm cơ sở để so sánh với các năm tiếp theo. Bên cạnh các chỉ số giám sát liên quan đến việc triển khai dự án, các đại biểu tham dự cuộc họp cũng tán thành việc xây dựng và thu thập dữ liệu đối với các chỉ số nhằm giám sát vấn đề SDNLTK&HQ chung của toàn thành phố, từ đó có cơ sở xây dựng đường cơ sở giám sát vấn đề này của thành phố.

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp tham vấn thảo luận và góp ý cho dự thảo bộ chỉ số giám sát SDNLTK&HQ.

 

Sau buổi tham vấn, nhóm Giám sát cùng các chuyên gia sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ số và xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu cụ thể. Việc thu thập dữ liệu liên quan đến bộ chỉ số giám sát về SDNLTK&HQ dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 8/2017.

 

Công Anh

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập