Ngày 25 tháng 7 năm 2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 4971/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014 về việc đổi tên Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng.

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập