Đổi tên Ban chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng
11/08/2014 16:44:03

 Ngày 25 tháng 7 năm 2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 4971/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014 về việc đổi tên Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng.

 

Theo đó, Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố sẽ được đổi tên thành Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở đề nghị của thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất tổ chức vào tháng 4 năm 2014.

 

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết - Trưởng Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng


Việc đổi tên Ban chỉ đạo là cơ sở quan trọng cho Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo được đổi tên đúng với chức năng, nhiệm vụ và vai trò của mình. Đồng thời tạo điều kiện trong quá trình giao dịch, làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

Hiện tại, Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo đang xúc tiến đệ trình Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố có Quyết định đổi tên cho Văn phòng. Dự kiến, trong tháng 9 năm 2014, Văn phòng sẽ chính thức có tên mới.

 

 

Tải toàn văn Quyết định tại đây

 
 
                                                                                                                                Mai Hương
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập