Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo
08/01/2014 17:09:29

Quá trình thành lập

 

Năm 2009, Quỹ Rockefeller tài trợ thành phố Đà Nẵng thực hiện Chương trình Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN) nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố. Theo đó, thành phố đã thành lập Tổ công tác của dự án, gồm cán bộ các Sở ngành liên quan để hỗ trợ Sở Ngoại vụ triển khai, thực hiện dự án. Từ năm 2009 đến năm 2011, Tổ công tác đã đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động tại Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình ACCCRN và các tiểu dự án can thiệp khác. Tuy nhiên, về cơ cấu tổ chức, Tổ công tác chưa chính thức là Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo ứn phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng. 

 

Ngày 17/5/2013, Chủ tịch UBND thành phố ban hành công văn số 4070/UBND-TH liên quan đến việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố và Văn phòng Ban chỉ đạo. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo nhằm tăng cường hoạt động về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

 

Trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Ban chỉ đạo, ngày 08 tháng 01 năm 2014, Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐ về việc Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo, gồm 30 thành viên: Tổ trưởng là ông Đinh Quang Cường - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Văn phòng Biến đổi khí hậu); Tổ phó gồm ông Phan Minh Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường), ông Đặng Quang Vinh – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) và ông Phạm Tiên Phong (Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ) và 27 Tổ viên là cán bộ thuộc Văn phòng Biến đổi khí hậu, các Sở ngành, Quận huyện và Hội đoàn thể.

 

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trong đó Tổ trưởng thực hiện việc điều hành tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên tổ công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về kết quả thực hiện; Tổ phó thay mặt tổ trưởng tổ công tác khi vắng mặt, thực hiện việc điều hành tổ công tác và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo sự phân công và các tổ viên của tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo phân công.

 

 

WG’s Member:

 

1

Văn phòng BCĐ Ứng phó với BĐKH

Đinh Quang Cường

Chánh Văn phòng

Tổ trưởng

2

Văn phòng BCĐ Ứng phó với BĐKH

Trinh Thị Minh Hải

Phó Chánh Văn phòng

Tổ viên

3

Văn phòng UBND thành phố

Nguyễn Minh Tuấn

Chuyên viên phòng Quản lý Đô thị

Tổ viên

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phan Minh Ngọc

Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo

Tổ phó

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đặng Quang Vinh

Chi cục trưởng

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Tổ phó

6

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hoàng Thanh Hòa

Phó chi cục trưởng

Chi cục thủy lợi

Tổ viên

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phạm Thị Mai Vân

CV P.Kinh tế ngành

Tổ viên

8

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

Nguyễn Thị Châu Loan

Phó trưởng phòng

Quản lý lữ hành

Tổ viên

9

Sở Nội Vụ

Trà Hoa Nữ

CV Tổ chức - Biên chế

Tổ viên

10

Sở Tài Chính

Nguyễn Ngọc Ánh

Phó trưởng phòng

Tài chính đầu tư

Tổ viên

11

Sở Công Thương

Nguyễn Văn Trừ

Trưởng phòng QL kỹ thuật,

an toàn và môi trường

Tổ viên

12

Sở Giao thông VT

Đoàn Thùy Trang

Phó trưởng phòng

Tổ viên

13

Sở Xây dựng

Trần Viết Dũng

Phó Trưởng phòng

Quản lý Hạ tầng đô thị

Tổ viên

14

Sở Ngoại vụ

Trần Thị Phương Thảo

Phó Trưởng phòng

Lãnh sự - Việt kiều

Tổ viên

15

UBMTTQVN TPĐN

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Trưởng ban phong trào

Tổ viên

16

Sở Khoa học và Công nghệ

Phạm Tiên Phong

Trưởng phòng

Quản lý Công nghệ

Tổ phó

17

Sở Y tế

Nguyễn Hữu Xuân Trường

CV Phòng Nghiệp vụ Y

Tổ viên

18

BCH Quân Sự thành phố

Nguyễn Tri

Trợ lý Ban Khoa học quân sự

Tổ viên

19

BCH Bộ đội Biên phòng thành phố

Đinh Tiến Dũng

Trưởng ban Tác chiến – Phòng Tham mưu

Tổ viên

20

Ban Quản lý các KCN &CX Đà Nẵng

Trần Thị Cẩm Hà

CV phòng Quy hoạch và MT

Tổ viên

21

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Đỗ Thị Phương Dung

Chuyên viên

Tổ viên

22

Sở Giáo dục và Đào tạo

Châu Phi

Chuyên viên

Tổ viên

23

UBND Quận Hải Châu

Hồ Mạnh Vinh

CV phòng TN&MT

Tổ viên

24

UBND Quận Thanh Khê

Lê Trung Minh Tân

Phó Trưởng phòng TN&MT

Tổ viên

25

UBND Quận Cẩm Lệ

Đinh Thanh

Trưởng phòng TN&MT

Tổ viên

26

UBND Quận Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Đức Việt

Trưởng phòng TN&MT

Tổ viên

27

UBND Quận Liên Chiểu

Huỳnh Thị Nga

Phó Trưởng phòng TN&MT

Tổ viên

28

UBND Quận Sơn Trà

Nguyễn Thị Huyền

CV phòng TN&MT

Tổ viên

29

UBND huyện Hòa Vang

Nguyễn Châu

Phó Trưởng phòng TN&MT

Tổ viên

30

Văn phòng BCĐ Ứng phó với BĐKH

Nguyễn Thị Kim Hà

Phó Chánh Văn phòng

Tổ viên

 

Chức năng - nhiệm vụ của Tổ công tác

 

- Giúp việc cho Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn thành phố.

- Các thành viên Tổ công tác là đầu mối thường trực của cơ quan, đơn vị mình, có trách nhiệm chuẩn bị, tổng hợp các thông tin, hoạt động liên quan đến công tác ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp với các thành viên khác và Văn phòng Biến đổi khí hậu để triển khai các chương trình, dự án liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố;

- Thực hiện các hoạt động khác về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

 

 

Tham khảo Quyết định Thành lập Tổ công tác

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập