Đặc điểm thủy văn thành phố Đà Nẵng
26/02/2014 08:49:44
 Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên không lớn, nhưng lại có mạng lưới sông rất phức tạp. Các sông thuộc Thành phố chủ yếu là các sông thuộc hạ lưu hệ thống sông Vu Gia- Thu Bồn, chế độ thuỷ văn trên các sông này chịu sự chi phối trực tiếp bởi chế độ mưa trên toàn lưu vực, mà phần lớn diện tích lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn nằm trên địa phận tỉnh Quảng Nam, chỉ có lưu vực sông Cu Đê và Tuý Loan là có lưu vực nằm trọn trong địa phận của TP Đà Nẵng. 
Theo báo cáo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung bộ, năm 2008, dòng chảy trên các sông Đà Nẵng nhìn chung diễn biến khá phức tạp, có sự khác thường so với trung bình nhiều năm (TBNN). Vào mùa cạn, dòng chảy trên hầu hết các sông khá ổn định, riêng thời kỳ cuối tháng 4 và giữa tháng 5 dòng chảy đã có sự biến động mạnh. Trong năm đã xuất hiện 6 đợt lũ vừa và nhỏ, mực nước đỉnh lũ lớn nhất năm trên sông Hàn đạt trên mức báo động 2 hầu hết các sông đạt mức báo động 3. Mực nước trung bình năm trên các sông ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN.

 

 

 

 

Sông Cu Đê - Thành phố Đà Nẵng (nguồn: Golden Hills)

 
1. Tình hình thủy văn mùa cạn
a) Mực nước trung bình
Mực nước trung bình vùng sông không ảnh hưởng triều nhìn chung có xu thế giảm dần từ tháng 1 đến giữa tháng 4, cuối tháng 4 và tháng 5 dòng chảy được nâng cao hơn sau đó tiếp tục suy giảm đến giữa tháng 8. Mực nước trung bình tháng thấp nhất trên hầu hết các sông tập trung chủ yếu vào thời kỳ cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Trong khi đó, dòng chảy vùng sông chịu ảnh hưởng thuỷ triều trong mùa cạn năm 2008 biến đổi khá đồng nhất. Mực nước trung bình các tháng mùa cạn có xu thế giảm dần từ tháng 1 đến tháng 7, riêng tháng 5 mực nước được nâng cao hơn. Mực nước trung bình tháng đạt giá trị nhỏ nhất tập trung vào tháng 7. 

b) Mực nước thấp nhất

Mực nước thấp nhất năm thể hiện mức độ cạn kiệt của dòng chảy trong năm. Theo số liệu đo đạc tại các trạm vùng sông không ảnh hưởng triều, mực nước thấp nhất năm 2008 xuất hiện vào cuối tháng 7 và mực nước thấp nhất năm vùng sông ảnh hưởng triều xuất hiện chủ yếu vào đầu tháng 7; riêng tại Câu Lâu xuất hiện muộn hơn (cuối tháng 7).

2. Tình hình thủy văn mùa lũ

a) Mực nước trung bình


Mực nước trung bình các tháng mùa lũ (tháng 9-12) trên hầu hết các sông đều ở mức xấp xỉ, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng tháng 12 mực nước trung bình tháng trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy, Câu Lâu ở mức thấp hơn TBNN.

b) Mực nước cao nhất năm

Đặc trưng mực nước cao nhất năm (đỉnh lũ năm) thể hiện mức độ lũ lớn hay nhỏ trong năm. Mùa lũ năm 2008, trên hầu hết các sông đã xuất hiện lũ đạt trên mức báo động BĐ3, riêng sông Hàn tại Cẩm Lệ ở trên mức BĐ2. Mực nước cao nhất năm 2008 tại Trạm Cẩm Lệ, các trạm ở thượng nguồn như Thành Mỹ, Hội Khách, hiệp Đức ở mức thấp hơn mực nước cao nhất TBNN, các trạm khác ở mức cao hơn.

  

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập