Năm 2013 là năm thành phố Đà Nẵng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là trận bão số 11 (Nari) đổ bộ vào trung tuần tháng 11 và các trận lũ lụt, hạn hán.

 

Thông tin về hạn hán tại thành phố Đà Nẵng được tổng hợp từ Báo cáo đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và một số các báo cáo liên quan khác.

 

 

 

 Bảng thống kê thiệt hại do bão gây ra qua các năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 1998-2011 được tổng hợp từ Báo cáo công tác phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Qua đó, đọc giả sẽ có được cái nhìn tổng quát về tác động của bão trên địa bàn thành trong 15 năm qua.

 

 

Bảng thống kê thiệt hại do lũ gây ra qua các năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 1998-2011 được tổng hợp từ Báo cáo công tác phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Qua đó, đọc giả sẽ có được cái nhìn tổng quát về tác động của lũ trên địa bàn thành trong 15 năm qua.

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập