Công cụ đánh giá này do công ty IBM và Tập đoàn kỹ thuật AECOM xây dựng cho Cơ quan LHQ về giảm rủi ro thảm họa (UNISDR) dựa trên “Mười điểm cơ bản giảm rủi ro thảm họa” nhằm xây dựng thành phố có khả năng chống chịu thảm họa và biến đổi khí hậu.


 

Chỉ số thích ứng với BĐKH Hoạt động du lịch quận Sơn Trà là công cụ đánh giá khả năng chống chịu với BĐKH đối với hoạt động du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà được Văn phòng Biến đổi khí hậu phối hợp với ISET xây dựng vào năm 2012.

 

Chỉ số thích ứng và hệ số đánh giá khả năng chống chịu với BĐKH là một công cụ hữu ích nhằm giúp cho các ngành, các cấp xây dựng năng lực cơ sở phù hợp, để có những giải pháp lồng ghép yếu tố BĐKH vào hoạt động của cấp mình, địa phương mình.

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập