Công cụ đánh giá khả năng chống chịu thảm họa của các thành phố
29/12/2014 14:38:15

 Công cụ đánh giá này do công ty IBM và Tập đoàn kỹ thuật AECOM xây dựng cho Cơ quan LHQ về giảm rủi ro thảm họa (UNISDR) dựa trên “Mười điểm cơ bản giảm rủi ro thảm họa” nhằm xây dựng thành phố có khả năng chống chịu thảm họa và biến đổi khí hậu. 

Công cụ này cung cấp phương pháp tự đánh giá nhằm giúp các thành phố nắm được khả năng chống chịu thảm họa, giúp cụ thể hóa và lượng hóa các đánh giá theo Công cụ tự đánh giá của chính quyền địa phương của UNISDR (LGSAT). 


Khái niệm “khả năng chống chịu” thường được dùng khi đề cập tới một loạt vấn đề từ các thách thức “kinh niên” như ô nhiễm môi trường, suy giảm nguồn nước ngầm hay suy giảm tài nguyên rừng đến các thảm họa “tức thời” như lũ, hạn hán, động đất, bão hay cháy rừng .  Khái niệm “Khả năng chống chịu thảm họa” sử dụng ở đây tập trung vào các thảm họa “tức thời”: đó là khả năng của một thành phố trong việc nhận thức được các rủi ro họ phải đối mặt, giảm thiểu các rủi ro này và ứng phó với thảm họa nhằm giảm thiểu tác hại lên cuộc sống, sinh kế, tình trạng nghèo đói, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế và môi trường của thành phố đó. Tất nhiên khả năng chống chịu thảm họa sẽ chịu tác động của các thách thức “kinh niên” mà thành phố giải quyết, như suy thoái rừng sẽ làm tăng khả năng lũ quét hay ô nhiễm nguồn nước sẽ làm tăng tác động tiêu cực khi hạn hán xảy ra. 


Bảng đánh giá khả năng chống chịu thảm họa nhằm giúp các thành phố đưa ra được đánh giá hiện trạng, xác định các ưu tiên cho đầu tư và hành động và theo dõi tiến bộ trong việc xây dựng khả năng chống chịu thảm họa. Bảng đánh giá bao gồm 85 tiêu chí đánh giá và tập trung vào các khía cạnh sau:


Nghiên cứu, bao gồm thu thập bằng chứng, thông tin về các hiểm họa và những hành động cần thiết

Tổ chức, bao gồm chính sách, lập kế hoạch, điều phối và cung cấp tài chính

 

Cơ sở hạ tầng, bao gồm bảo vệ cũng như xây dựng một cách phù hợp các cơ sở hạ tầng và hệ thống xã hội quan trọng

 

Khả năng ứng phó, bao gồm cung cấp thông tin và xây dựng năng lực

 

Môi trường, bao gồm duy trì và cải thiện các dịch vụ sinh thái

 

Phục hồi, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ và lập kế hoạch dựa trên kịch bản.


Mỗi tiêu chí đánh giá được chi tiết hóa nhằm đưa ra những khía cạnh cụ thể của khả năng chống chịu thảm họa, đánh giá theo tiêu chí và một hệ thống cho điểm (từ 0 đến 5, trong đó 5 là tối đa). Tiêu chuẩn cao này sẽ giúp thành phố ghi nhớ rằng luôn luôn có thể làm tốt hơn và đưa ra các mục tiêu đầu tư (bao gồm cả đầu tư về thời gian và công sức) nhằm đạt được mức độ cao trong một khoảng thời gian nhất định.


Khả năng chống chịu thảm họa và một vấn đề lớn, đòi hỏi nỗ lực và đóng góp của nhiều ngành, chức năng. Vì vậy, một Bảng đánh giá hoàn chỉnh có thể cần một số ngày, thậm chí khi tất cả thông tin cần thiết đã được thu thập. Khi thực hiện đánh giá, cần ghi nhớ những điểm sau:


Cần có sự hiểu biết đầy đủ về rủi ro của mỗi thảm họa có thể xẩy ra và tác động của nó đối với thành phố của bạn. Sẽ không thể sử dụng Bảng đánh giá được nếu thành phố chưa xây dựng các kịch bản thảm họa. Vì vậy bước đầu tiên là xây dựng kịch bản thảm họa. 

 

Mặc dù đã cố gắng xây dựng Bảng đánh giá này một cách hệ thống, việc cho điểm các tiêu chí thường khó tránh khỏi mang tính chủ quan. Hãy sử dụng nhận định của mình để đưa ra quyết định thang điểm nào phù hợp nhất với hiện trạng của thành phố mình. Ghi lại nhận xét cho từng điểm đánh giá sẽ giúp việc xác định cách cho điểm đó có phù hợp không cũng như giúp cho việc cập nhật trong tương lai khi theo dõi tiến bộ đạt được.

 

Một số khía cạnh của khả năng chống chịu thảm họa có thể không thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan bạn (ví dụ việc cung cấp điện hay hệ thống điện thoại có thể do một đơn vị khác quản lý hoặc cần có sự tham gia của chính quyền tỉnh/địa phương bên cạnh). Tốt nhất là Bảng đánh giá này được thực hiện với việc tham vấn với các cơ quan, tổ chức khác. Tiến trình tham vấn, thảo luận cũng cần huy động sự tham gia, xây dựng sự hiểu biết chung, tính chủ quyền và phù hợp với các cơ quan, tổ chức này.  

 

Tham vấn người dân khi thực hiện Bảng đánh giá cũng sẽ củng cố giá trị kết quả đánh giá 

 

Bảng đánh giá có thể chưa đề cập tới tất cả các vấn đề về khả năng chống chịu thảm họa của thành phố bạn. Tương tự như vậy, các tiêu chí đánh giá có thể chưa thật phù hợp với thành phố bạn. Nếu có thắc mắc, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia về GRRTH hay ngành liên quan. 

 

Không phải tất cả các khía cạnh trong Bảng đánh giá này đều áp dụng cho tất cả các thảm họa (ví dụ, các hiện tượng sóng nhiệt sẽ ít có khả năng ảnh hưởng tới hệ thống đê biển).  

 

Càng chính xác và càng khách quan sẽ giúp xác định đúng những lĩnh vực dễ bị tổn thương và giành ưu tiên cũng như ngân sách cho những lĩnh vực này. Cách đánh giá dựa trên mong muốn hay không chấp nhận thực tế sẽ bị bộc lộ khi thảm họa xẩy ra!


Nếu có câu hỏi (hay nếu bạn có nhận xét và ý kiến đóng góp), xin liên hệ với các tác giả của Bảng đánh giá này: Peter Williams, email: peter.r.williams@us.ibm.com; Michael Nolan, email: michael.nolan@aecom.com; hay Abhilash Panda, email: pandaa@un.org.  Danh mục các khái niệm sử dụng được đưa ra ở cuối tài liệu này.


UNISDR cung cấp miễn phí Bảng đánh giá này cho các thành phố và chính quyền địa phương. Các công ty cung cấp sản phẩm hay dịch vụ liên quan tới các lĩnh vực đề cập trong Bảng đánh giá cũng có thể sử dụng miễn phí.  


Tải nội dung Công cụ tại đây

                                                                                                                  Mai Hương

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập