Đà Nẵng cần có một chiến lược xây dựng khả năng chống chịu cho toàn thành phố
26/11/2014 10:10:16

 Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu (100RC) và thành phố Đà Nẵng đang bắt tay vào quá trình xây dựng chiến lược chống chịu. Vậy chiến lược xây dựng khả năng chống chịu là gì? Tại sao cần phải xây dựng chiến lược và lợi ích của nó là gì? Bài viết này nhằm chia sẻ những kiến thức cơ bản về vấn đề này đến các đọc giả.

 

 

Khung chương trình chống chịu (100RC)

 

1. Chiến lược xây dựng khả năng chống chịu là gì?

 

Đầu tiên có thể nói đây là một chiến lược phản ánh thực trạng ngày nay và nhìn vào tương lai, được thiết kế bởi các chuyên gia toàn cầu và đúc rút từ nhiều điển hình thành công của các thành phố thành viên thuộc 100RC.  Quá trình này sử dụng Khung Khả năng Chống chịu ở Đô thị để phân tích và tìm hiểu về khả năng chống chịu và  những điểm mạnh cũng như hạn chế quan trọng của thành phố đang phân tích.
Quá trình xây dựng chiến lược chống chịu được đưa ra nhằm trao quyền cho các bên liên quan, đồng thời nâng cao nhận thức cũng như tạo dựng sự hỗ trợ cho một chương trình về xây dựng khả năng chống chịu
 
2. Tại sao cần phải xây dựng chiến lược chống chịu?
 
Các thành phố đều cần phải lên kế hoạch cho tương lai, nhưng các kế hoạch này thường chỉ mang tính chất đơn lẻ, tập trung vào các cú sốc và áp lực. Xây dựng một chiến lược chống chịu có nghĩa là xem xét toàn diện hơn về những thế mạnh, hạn chế, rủi ro và cơ hội của một thành phố, chính vì vậy, chiến lược này sẽ giúp thành phố của chúng ta lập kế hoạch một cách toàn diện và tổng thể cho tương lai. Đồng thời, quá trình xây dựng chiến lược chống chịu là một trong những cam kết cần có của các thành phố khi tham dự chương trình 100RC.
 
3. Tổng quan về Chiến lược xây dựng khả năng chống chịu của thành phố


 
Các bước của chiến lược xây dựng khả năng chống chịu
 
Gồm 3 giai đoạn với mục đích thực hiện như sau:
 
Giai đoạn I: Thiết lập nền tảng (2-3 tháng)
 
- Thực hiện rà soát tổng thể khả năng chống chịu của thành phố, đánh giá các vấn đề trọng yếu, các tác nhân và bối cảnh. 
- Bắt đầu tạo dựng vị thế của CRO như một đầu mối trọng tâm có thẩm quyền về xây dựng khả năng chống chịu của thành phố. 
- Kết thúc với một Đánh giá nhanh về khả năng chống chịu (PRA) và một tập hợp các vấn đề trọng tâm mà Chủ tịch UBND thành phố xác nhận và sẽ được tìm hiểu thêm ở Giai đoạn II. 
 
Giai đoạn II: Xây dựng chiến lược (4-6 tháng)
 
- Thực hiện nghiên cứu sâu những lĩnh vực trọng tâm để tìm ra các giải pháp, lan tỏa lợi ích về chống chịu, và củng cố các lĩnh vực
- Thúc đẩy tính chuyên môn của Diễn đàn và nguồn lực cho thành phố để tăng cường cơ hội cho các lĩnh vực trọng tâm. 
- Tạo một lĩnh vực có cơ hội đã nghiên cứu kỹ lưỡng trong mối tương quan với khả năng chống chịu, để có lợi cho việc xây dựng các ưu tiên và sáng kiến có khả năng thực thi cao. 
 
Giai đoạn III: Thực hiện – Thực thi và xây dựng khả năng chống chịu
 
- Điều phối và giám sát quá trỉnh thực thi Chiến lược xây dựng khả năng chống chịu.
- Tiếp tục tìm nguồn lực để thực thi các sáng kiến. 
- Tiếp tục xây dựng kiến thức và tập hợp các bài học mới về cơ hội và thách thức của thành phố trong việc xây dựng khả năng chống chịu. 
- Cập nhật Chiến lược xây dựng khả năng Chống chịu của Thành phố để phản ánh những thay đổi về thách thức và cơ hội trong việc xây dựng khả năng chống chịu 
- Đánh giá và theo dõi việc xây dựng khả năng chống chịu của thành phố
 
4. Lợi ích khi có chiến lược xây dựng khả năng chống chịu:
 
- Những cú sốc và áp lực có tác động đến tất cả mọi người vì vậy việc xây dựng một chiến lược chống chịu thật sự cần thiết.
- Xây dựng chiến lược là một dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng khả năng chống chịu. 
- Xác định được các bên liên quan ở mọi ngành, lĩnh vực xã hội.
- Nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác về chiến lược của chương trình 100RC.
- Có cơ hội tham gia vào mạng lưới 100RC

                                                                                                                                             Thuỳ Dung
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập