Báo cáo Kết quả xây dựng Bản đồ Ngập lụt cho thành phố Đà Nẵng
08/10/2013 10:21:17

Báo cáo Kết quả Xây dựng Bản đồ Ngập lụt cho thành phố Đà Nẵng ứng với các kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng do Viện Khoa học thủy lợi miền Nam thực hiện tại giai đoạn 2 (năm 2009) của dự án Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN) do Quỹ Rockefeller tài trợ.

Mục đích xây dựng bản đồ ngập cho Tp Đà Nẵng nhằm đánh giá ảnh hưởng của  của biến đổi khí hậu – nước biển dâng đến Tp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của BĐKH-NBD đến ngập lụt của thành phố để có sự chuẩn bị ứng phó, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và các bản đồ ngập lụt phục vụ đánh giá tổn thương.

 

Sử dụng công cụ MIKE 11/NAM, Báo cáo đã đưa ra 13 bản đồ ngập lụt thành phố ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu. Cũng như các báo cáo khác được thực hiện trong giai đoạn này của dự án, Báo cáo kịch bản này là cơ sở để thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2020.

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập