Báo cáo Đánh giá tính dễ bị tổn thương và tác động của BĐKH tại thành phố Đà Nẵng
08/10/2013 10:28:08

Báo cáo Đánh giá tính dễ bị tổn thương và tác động của biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (IWE) thực hiện tại giai đoạn 2 (năm 2009) của dự án Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN) do Quỹ Rockefeller tài trợ.

Báo cáo được xây dựng nhằm (1) Xác định được các khu vực, mức độ, đối tượng và ngành dễ bị tổn thương với tác động của biến đổi khí hậu, (2) Xác định được nguồn/nguyên nhân dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương của các khu vực/ngành có mức độ tổn thương cao và (3) Xác định các vấn đề nghiên cứu bổ sung cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo của dự án.

 

Trên thực tế, báo cáo này là báo cáo đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đầu tiên của thành phố Đà Nẵng, là cơ sở để xây dựng các báo cáo Chiến lược chống chịu với biến đổi khí hậu thành phố (cũng trong dự án ACCCRN) và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2020 (trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu).

 

Tham khảo Báo cáo tại đây

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập