Tài liệu Hướng dẫn Xây dựng Nhà chống bão
02/11/2013 15:37:21

 Đây là Tài liệu hướng dẫn cho người dân cách thức xây dựng nhà có khả năng chống bão. Tài liệu này được xây dựng dựa trên thực tế thực hiện dự án "Nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng thực hiện từ tài trợ của Quỹ Rockefeller thông qua Viện chuyển đổi Môi trường và Xã hội ISET (Mỹ)

 Dự án “Nhà ở chống bão vì một TPĐN có khả năng chống chịu” được Quỹ Rockefeller tài trợ thông qua ISET và được thực thiện trên cơ sở Quyết định số 10288/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND thành phố với mục tiêu nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn 8 phường xã thuộc 4 quận huyện. Theo đó, UBND thành phố giao Hội Liên hiệp Phụ nữ làm chủ dự án. 


Tổng số hộ gia đình dự kiến hỗ trợ sẽ là 320 hộ nghèo và hộ cận nghèo để sửa chữa, xây dựng mới căn nhà để có khả năng chống chịu với bão nói riêng và thiên tai nói chung. Tham gia thực hiện dự án gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các đối tác hỗ trợ kỹ thuật gồm Văn phòng Biến đổi khí hậu, Sở Xây dựng, các Sở ngành liên quan, UBND quận huyện, UBND phường xã hưởng thụ dự án, các tổ chức trong và ngoài nước.


Qua cơn bão số 11 (Nari) đổ bộ vào thành phố ngày 15 tháng 11 năm 2013, ISET đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xây dựng tài liệu hướng dẫn "Nhà chống bão". Trong quá trình biên soạn có thể có những sai sót nhất định. Mong nhận được sự góp ý chân thành của quý bạn đọc.

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập