09 môn học các cấp được thử nghiệm lồng ghép nội dung Biến đổi khí hậu
06/01/2014 17:30:51

Dự án Xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở đô thị thông qua giáo dục lồng ghép là dự án thuộc chương trình Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN) do Quỹ Rockefeller tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hôi (ISET) từ năm 2011 đến năm 2015.

Mục tiêu của Dự  án này nhằm nâng cao nhận thức, cải thiện hành vi và hình thành kĩ năng ứng phó với BĐKH của học sinh, giáo viên và phụ huynh, để họ có thể chủ động góp phần vào quá trình chống chịu với BĐKH  tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn quận Câm Lệ  (đơn vị thí điểm) cũng như các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để đạt được mục tiêu mong đợi đó, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo chuyên môn và các nhà trường là xây dựng các mô hình, nội dung, hoạt động giáo dục lồng ghép về chống chịu với BĐKH ở đô thị vào chương trình đối với một số môn học ở các khối lớp (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông); trong đó, việc tổ chức biên soạn bộ tài liệu giáo dục tích hợp BĐKH qua các môn học là điều hết sức cần thiết.

 

 

Các em học sinh  tham gia cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về môi trường và BĐKH

trên địa bàn quận Sơn Trà

 

Hiện nay, giáo dục về BĐKH, giảm nhẹ rủi ro  thiên tai đã được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục các cấp học nhận thức từ rất sớm. Nhưng để cụ thể hóa thành những hoạt động giáo dục và chương trình dạy học nội khóa cũng như ngoại khóa thì hầu như chúng ta chưa có quan niệm đầy đủ, chưa nội dung, tài liệu, phương pháp rõ ràng. Vì vậy, với việc biên soạn các tài liệu hướng dẫn thử nghiệm giáo dục tích hợp biến đổi khí hậu qua các môn học mong muốn giúp cho các thầy cô giáo có một cái nhìn cụ thể về hiện tượng biến đổi khí hậu, tác động của nó và cách thức đưa những nội dung này vào trong chương trình học của từng môn học (chính khóa và ngoại khóa) của các bậc học tại các  trừng  trên địa bàn quận Câm Lệ, thành phố Đà Nẵng; từ đó nhân rộng ra các trừng khác trên địa bàn thành phố và khu vực.  

Tài liệu  hướng dẫn giáo dục tích hợp biến  đổi khí hậu (thử  nghiệm)  gồm 09 cuốn:
- Giáo dục tiểu học (03 cuốn): Lịch sử và Địa lý lớp 4 (phần Địa lí); Tự nhiên - Xã hội lớp 3; Khoa học lớp 4.
- Giáo dục trung học (06 cuốn): Giáo dục công dân lớp 6, 7; Địa lý lớp 8, 9; Sinh học lớp 9; Giáo dục công dân lớp lớp 10, 11; Địa lí lớp 12; Sinh học lớp 12.  

Sách được trình bày, gồm 2 phần:

- Phần 1: Giới thiệu chung và hướng dẫn phương pháp tích hợp nội dung BĐKH bao gồm việc cung cấp thông tin chung, biểu hiện và kế hoạch ứng phó với BĐKH trên thế giới, ở Việt Nam và  thành phố Đà Nẵng nhằm định hướng việc giáo dục tích hợp BĐKH; đưa ra cách biên soạn tài liệu, phương pháp dạy học tích hợp; gợi ý nội dung, chủ đề, địa chỉ  tích hợp về giáo dục BĐKH ở các cấp học, qua một số môn học liên quan.

- Phần 2: Thiết kế mẫu một số nội dung giáo dục tích hợp BĐKH qua các môn học bao gồm việc  trình  bày  địa chỉ, nội dung, thiết kế  bài giảng, thiết kế  hoạt  động ngoại khóa.


1. Tài liệu hướng dẫn tích hợp BĐKH qua môn Địa lý lớp 8&9

2. Tài liệu hướng dẫn tích hợp BĐKH qua môn Địa lý lớp 12

3. Tài liệu hướng dẫn tích hợp BĐKH qua môn Giáo dục Công dân lớp 6&7

4. Tài liệu hướng dẫn tích hợp BĐKH qua môn Giáo dục Công dân 10&11

5. Tài liệu hướng dẫn tích hợp BĐKH qua các môn Khoa học lớp 4

6. Tài liệu hướng dẫn tích hợp BĐKH qua môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

7. Tài liệu hướng dẫn tích hợp BĐKH qua môn Sinh học lớp 9

8. Tài liệu hướng dẫn tích hợp BĐKH qua môn Sinh học lớp 12

9. Tài liệu hướng dẫn tích hợp BĐKH qua môn Tự nhiên&Xã hội lớp 3

 

Qua trao đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo, sách vẫn trong giai đoạn triển khai  thí điểm, sẽ được điều chỉnh, bổ sung hợp lí và hiệu quả hơn trong quá trình triển khai, đúc rút kinh nghiệm. Ban biên soạn tài liệu rất mong nhận được những góp ý kịp thời từ các chuyên gia, giảng viên, giáo viên và hết sức quan  tâm đến những phản hồi từ phía đối  tượng quan trọng nhất của bộ tài liệu này: các em học sinh.
 

                                                                                                                         Mai Hương

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập