Giúp tiểu thương các chợ quận Sơn Trà phòng tránh gánh nặng nhiệt trong mùa nắng nóng
08/09/2016 16:07:15