Thành phố Đà Nẵng công bố Chiến lược đầu tiền về Khả năng chống chịu
30/09/2016 07:59:11

Ngày 28/9/2016, Đà Nẵng công bố Chiến lược về khả năng chống chịu đầu tiên nhằm tăng cường khả năng chống chịu của thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, và bà Lauren Sorkin, Giám đốc khu vực Châu Á và Thái Bình Dương - Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu (100RC) chủ trì buổi hội thảo công bố và thảo luận về cách thức triển khai chiến lược trong thời gian tới. Tham dự hội thảo có sự tham gia của các đại biểu từ các cơ quan chính phủ, các Sở Ngành của địa phương, các hội đoàn thể, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và đại diện khối tư nhân.  

Chiến lược chống chịu của thành phố Đà Nẵng được thực hiện bởi Văn phòng về khả năng chống chịu và các Sở, ngành liên quan của thành phố. Song song đó, sự hỗ trợ của chương trình 100RC, đối tác chiến lược ISET cùng với các đối tác nền tảng cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển Chiến lược chống chịu. Công tác tham vấn được thực hiện xuyên suốt quá trình lập và hoàn thiện Chiến lược này. Sau khi tham khảo ý kiến của Ban Chương trình 100RC, các nội dung Chiến lược này đã được báo cáo trước Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và các thành viên Ban cố vấn thành phố, và đã nhận được sự thống nhất cao về cách tiếp cận cũng như các hành động ưu tiên về xây dựng khả năng chống chịu cho thành phố Đà Nẵng. Các sáng kiến tập trung vào lĩnh vực nhà ở chống bão, bảo hiểm vi mô, đảm bảo dự phòng về tài chính để ứng phó với thiên tai, cải tạo các không gian công cộng, và kiện toàn Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thi