Họp tổ công tác và tổng kết hoạt động truyền thông 2016
10/12/2016 11:56:13

Sáng ngày 09/12, Văn phòng Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp lần thứ 2 năm 2016 của Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo với 2 nội dung: Tổng kết hoạt động truyền thông về biến đổi khí hậu năm 2016; và Thảo luận bản dự thảo kế hoạch triển khai Chiến lược về Khả năng chống chịu của thành phố Đà Nẵng năm 2017.

Bà Trịnh Thị Minh Hải - Phó Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu trình bày tại cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, bà Trịnh Thị Minh Hải – Phó Chánh Văn phòng Biến đối khí hậu đã trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động truyền thông biến đổi khí hậu năm 2016 và Định hướng hoạt động truyền thông khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2017. Kế hoạch Tổ chức “Hoạt động truyền thông biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng năm 2016” đã được UBND thành phố phê duyệt từ tháng 4/2016. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, đồng thời huy động, gắn kết vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, hoạt động truyền thông năm 2016 đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

 

Đã có 25 hoạt động được triển khai cho gần 2.400 lượt người được truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu qua các hình thức như hội thi vẽ tranh và rung chuông vàng, tọa đàm với sinh viên, decan và slogan dán tại Trung tâm hành chính thành phố, phim về biến đổi khí hậu … trong năm 2016. Đối tượng tập trung chủ yếu là đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên, với tỷ lệ lên đến 52% tổng lượt người được truyền thông trong năm qua, đây cũng là lực lượng trí thức nòng cốt trong công cuộc xây dựng khả năng chống chịu của thành phố nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác truyền thông vẫn còn những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai như: thiếu thông tin, định hướng về ứng phó với biến đổi khí hậu trong một số lĩnh vực cụ thể; đội ngũ tuyên truyền viên vừa có kiến thức chuyên môn vừa am hiểu về biến đổi khí hậu còn thiếu; chưa tổ chức các hoạt động truyền thông cho các đối tượng trong khối doanh nghiệp …

 

Bà Nguyễn Thị Kim Hà - Phó Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu trình bày tại cuộc họp.

 

Nội dung thứ 2 của cuộc họp là Thảo luận bản dự thảo kế hoạch triển khai Chiến lược về Khả năng chống chịu của thành phố Đà Nẵng năm 2017 (trong khuôn khổ dự án 100 Thành phố có khả năng chống chịu – 100RC). Bà Nguyễn Thị Kim Hà – Phó Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu đã trình bày dự thảo triển khai kế hoạch năm 2017 tại cuộc họp.

 

TS. Trần Văn Giải Phóng phát biểu góp ý tại cuộc họp.

 

Góp ý tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất rằng kế hoạch năm 2017 sẽ được triển khai dựa trên việc thực hiện 8 hành động ưu tiên, đặc biệt hoàn thành 3 hành động mang lại kết quả nhanh trong năm đầu tiên đó là: thực hiện thí điểm gói bảo hiểm nhà ở chống bão; triển khai xây dựng không gian công cộng tại phường Nại Hiên Đông; và chương trình tăng cường hiệu quả năng lượng trong tòa nhà tại thành phố Đà Nẵng.

 

Ông Đinh Quang Cường - Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu kết luận tại cuộc họp.

 

Tổng kết tại cuộc họp, ông Đinh Quang Cường – Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu đã kết luận: rất mong các đơn vị, sở, ngành, các đơn vị tổ chức hoạt động truyền thông phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Biến đổi khí hậu ngay từ khâu lên ý tưởng đến khâu lập kế hoạch, tổ chức; nội dung truyền thông cần phải đi sâu về chuyên môn của một số lĩnh vực, vd như nông nghiệp, các vùng ven biển, đô thị …; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp cũng như 1 diễn đàn mở  giữa Văn phòng Biến đổi khí hậu và các đơn vị, sở, ban, ngành nhằm thuận lợi trong việc trao đổi, chia sẻ các nội dung liên quan đến xây dựng khả năng chống chịu của thành phố và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Quang Thành 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập